Search

Now showing items 1-20 of 30

  • Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. ...

   2021-07-19

  • Deklaracja misji małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawa orientacji marketingowej (wyniki badań ankietowych) 

   Chrzan, Edward (БПИ, 1999)
   Chrzan, E. Deklaracja misji małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawa orientacji marketingowej (wyniki badań ankietowych) / E. Chrzan // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Bogusława (БПИ, 1999)
   Ziółkowska, B. Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa / B. Ziółkowska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. ...

   2021-07-19

  • Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji 

   Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Kowalski, S. Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji / S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Marketing w obsłudze ruchu turystycznego 

   Marcinkiewicz, Cezary (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Marketing w obsłudze ruchu turystycznego / C. Marcinkiewicz // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Metoda wyznaczania optymalnej wielkości przesiębiorstwa budowlanego 

   Przybylski, Jacek (БПИ, 1999)
   Przybylski, J. Metoda wyznaczania optymalnej wielkości przesiębiorstwa budowlanego / J. Przybylski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. ...

   2021-07-19

  • Reforma ubezpieczeń społecznych 

   Garbiec, Roman (БПИ, 1999)
   Garbiec, R. Reforma ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – С. 53–56.

   2021-07-19

  • Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu 

   Klisinski, Janusz (БПИ, 1999)
   Klisinski, J. Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu / J. Klisinski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – ...

   2021-07-19

  • Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

   Dyjak, Regina (БПИ, 1999)
   Dyjak, R. Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu / R. Dyjak // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego 

   Ratman, Krzysztof (БПИ, 1999)
   Ratman, K. Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Sprzedaż osobista jako element promotion-mix 

   Urbańska, Jolanta (БПИ, 1999)
   Urbańska, J. Sprzedaż osobista jako element promotion-mix / J. Urbańska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – ...

   2021-07-19

  • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce 

   Suchecka, Jadwiga; Strzelecka, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Suchecka, J. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce / J. Suchecka, A. Strzelecka // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Zarządzanie zapasami w firmie a utrzymanie ciągłości sprzedaży 

   Szajt, Marek (БПИ, 1999)
   Szajt, M. Zarządzanie zapasami w firmie a utrzymanie ciągłości sprzedaży / M. Szajt // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19

  • Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness 

   Widawska, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Widawska, A. Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness / A. Widawska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” 

   Хутова, Елена Николаевна; Смирнов, Василий (БПИ, 1999)
   Хутова, Е. Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” / Е. Хутова, В. Смирнов // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ...

   2021-07-19

  • Диверсификационная стратегия развития строительного предприятия 

   Якубина, Геннадий (БПИ, 1999)
   Якубина, Г. Диверсификационная стратегия развития строительного предприятия / Г. Якубина // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Инновационные риски и трансфер строительных технологий 

   Головач, Эмма Петровна; Проровский, Андрей Геннадьевич; Горелова, Наталья Александровна (БПИ, 1999)
   Головач, Э. Инновационные риски и трансфер строительных технологий / Э. Головач, А. Проровский, Н. Горелова // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. ...

   2021-07-19

  • Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий 

   Проровский, Андрей Геннадьевич (БПИ, 1999)
   Проровский, А. Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий / А. Проровский // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Исследование инвестиционных рисков при строительстве пограничных терминалов 

   Головач, Эмма Петровна; Алейник, Юлия Александровна; Рубахова, Екатерина Александровна (БПИ, 1999)
   Головач, Э. Исследование инвестиционных рисков при строительстве пограничных терминалов / Э. Головач, Ю. Алейник, Е. Рубахова // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ...

   2021-07-19