Search

Now showing items 1-20 of 30

  • Управление малыми предприятиями в условиях переходной экономики 

   Радчук, Анатолий Петрович (БПИ, 1999)
   Радчук, А. Управление малыми предприятиями в условиях переходной экономики / А. Радчук // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

   Dyjak, Regina (БПИ, 1999)
   Dyjak, R. Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu / R. Dyjak // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji 

   Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Kowalski, S. Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji / S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Факторы мобильности строительных организаций 

   Ерошенко, Елена Ивановна (БПИ, 1999)
   Ерошенко, Е. Факторы мобильности строительных организаций / Е. Ерошенко // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – С. 61–63.

   2021-07-19

  • Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Bogusława (БПИ, 1999)
   Ziółkowska, B. Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa / B. Ziółkowska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. ...

   2021-07-19

  • Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь 

   Козинец, Максим Тимофеевич (БПИ, 1999)
   Козинец, М. Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь / М. Козинец // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19

  • Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. ...

   2021-07-19

  • Управление рисками, возникающими вследствие изменения таможенной политики 

   Кулакова, Лейла Омаровна; Кулаков, Игорь Анатольевич (БПИ, 1999)
   Кулакова, Л. Управление рисками, возникающими вследствие изменения таможенной политики / Л. Кулакова, И. Кулаков // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. ...

   2021-07-19

  • Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Marketing w obsłudze ruchu turystycznego 

   Marcinkiewicz, Cezary (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Marketing w obsłudze ruchu turystycznego / C. Marcinkiewicz // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Оценка конкурентоспособности строительной продукции 

   Надеина, Надежда Григорьевна (БПИ, 1999)
   Надеина, Н. Оценка конкурентоспособности строительной продукции / Н. Надеина // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. ...

   2021-07-19

  • Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu 

   Klisinski, Janusz (БПИ, 1999)
   Klisinski, J. Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu / J. Klisinski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – ...

   2021-07-19

  • Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий 

   Проровский, Андрей Геннадьевич (БПИ, 1999)
   Проровский, А. Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий / А. Проровский // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Metoda wyznaczania optymalnej wielkości przesiębiorstwa budowlanego 

   Przybylski, Jacek (БПИ, 1999)
   Przybylski, J. Metoda wyznaczania optymalnej wielkości przesiębiorstwa budowlanego / J. Przybylski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. ...

   2021-07-19

  • Некоторые аспекты региональной инвестиционно-строительной деятельности 

   Павлючук, Юрий Николаевич; Павлючук, Валентина Ивановна (БПИ, 1999)
   Павлючук, Ю. Некоторые аспекты региональной инвестиционно-строительной деятельности / Ю. Павлючук, В. Павлючук // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. ...

   2021-07-19

  • Стимулирование инновационной деятельности путем организации международных выставок и презентаций 

   Харитонович, Андрей (БПИ, 1999)
   Харитонович, А. Стимулирование инновационной деятельности путем организации международных выставок и презентаций / А. Харитонович // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Deklaracja misji małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawa orientacji marketingowej (wyniki badań ankietowych) 

   Chrzan, Edward (БПИ, 1999)
   Chrzan, E. Deklaracja misji małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawa orientacji marketingowej (wyniki badań ankietowych) / E. Chrzan // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego 

   Ratman, Krzysztof (БПИ, 1999)
   Ratman, K. Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” 

   Хутова, Елена Николаевна; Смирнов, Василий (БПИ, 1999)
   Хутова, Е. Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” / Е. Хутова, В. Смирнов // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ...

   2021-07-19

  • Формирование стоимости инновационных проектов в Беларуси 

   Четырбок, Наталья Петровна (БПИ, 1999)
   Четырбок, Н. Формирование стоимости инновационных проектов в Беларуси / Н. Четырбок // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19