Search

Now showing items 1-20 of 158

  • Amerykańskie globalne modele rozwoju gospodarczego 

   Dziurny, Anna (Альтернатива, 2014)
   Dziurny, A. Amerykańskie globalne modele rozwoju gospodarczego / A. Dziurny // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение ...

   2020-11-11

  • Instytucjonalne postrzeganie "szarej strefy" w Polsce-przyczynek do refleksji o jej skutkach 

   Stachowiak, Zenon (Альтернатива, 2014)
   Stachowiak, Z. Instytucjonalne postrzeganie "szarej strefy" w Polsce-przyczynek do refleksji o jej skutkach // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-09-30

  • Miejsce i rola precision farming w koncepcji innowacyjnego rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych 

   Izdebski, Waldemar; Koronczok, Jerzy; Gomolla, Krzysztof; Skudlarski, Jacek; Zając, Stanisław; Maznev, Gregory Evteevich; Zaika, Svetlana Aleksandrovna; Vasilenko, Petro (Альтернатива, 2014)
   Miejsce i rola precision farming w koncepcji innowacyjnego rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych / W. Izdebski [et. al.] // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / ...

   2020-11-03

  • Outsourcing as a concept of management of health care institutions–selected aspects 

   Ucieklak-Jeź, Paulina; Bem, Agnieszka (Альтернатива, 2014)
   Ucieklak-Jeź, P. Outsourcing as a concept of management of health care institutions–selected aspects / P. Ucieklak-Jeź, A. Bem // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство ...

   2020-11-03

  • Partnerstwo publiczno-prywatne a inwestycje gminne 

   Ksiąźek, Ewa; Dlugosz, Jan; Kożuch, Antoni (Альтернатива, 2014)
   Ksiąźek, E. Partnerstwo publiczno-prywatne a inwestycje gminne / E. Ksiąźek, J. Dlugosz, A. Kożuch // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики ...

   2020-10-15

  • Podejście jakościowe w innowacyjnym zarządzaniu organizacją 

   Torunski, J. (Альтернатива, 2014)
   Torunski, J. Podejście jakościowe w innowacyjnym zarządzaniu organizacją / J. Torunski // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2020-11-03

  • Principles of quality management focused on the innovative activities of the organization 

   Wyrębek, H. (Альтернатива, 2014)
   Wyrębek, H. Principles of quality management focused on the innovative activities of the organization / H. Wyrębek // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-11-03

  • Rolaźródeł finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego 

   Koźuch, Antoni; Ksiąźek, Ewa; Diugosz, Jan (Альтернатива, 2014)
   Koźuch, A. Rolaźródeł finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego / A. Koźuch, E. Ksiąźek, J. Diugosz // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / ...

   2020-10-15

  • The model of health care system efficency's analysis 

   Ucieklak-Jeź, Paulina; Bem, Agnieszka; Prędkiewicz, Paweł (Альтернатива, 2014)
   Ucieklak-Jeź, P. The model of health care system efficency's analysis / P. Ucieklak-Jeź, A. Bem, P. Prędkiewicz // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-11-03

  • Анализ инвестиционного климата Республики Беларусь 

   Бокша, Н. В.; Жук, В. И. (Альтернатива, 2014)
   Бокша, Н. В. Анализ инвестиционного климата Республики Беларусь / Н. В. Бокша, В. И. Жук // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2020-11-11

  • Беларусь: динамический взгляд на устойчивое развитие 

   Третьякова, Е. А. (Альтернатива, 2014)
   Третьякова, Е. А. Беларусь: динамический взгляд на устойчивое развитие / Е. А. Третьякова // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2020-10-01

  • Бизнес-ангелы и их роль в финансировании инновационной деятельности малых предприятий Республики Беларусь 

   Дашкевич, Татьяна Викторовна (Альтернатива, 2014)
   Дашкевич, Т. В. Бизнес-ангелы и их роль в финансировании инновационной деятельности малых предприятий Республики Беларусь / Т. В. Дашкевич // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года ...

   2020-10-29

  • Взаимодействие малых и крупных предприятий в рамках инновационной деятельности 

   Быстренко, В. В. (Альтернатива, 2014)
   Быстренко, В. В. Взаимодействие малых и крупных предприятий в рамках инновационной деятельности / В. В. Быстренко // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-09-30

  • Влияние используемых бизнес-моделей на организацию бухгалтерского учета в IT-отрасли 

   Лещик, Н. П. (Альтернатива, 2014)
   Лещик, Н. П. Влияние используемых бизнес-моделей на организацию бухгалтерского учета в IT-отрасли / Н. П. Лещик // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-10-27

  • Выбор сценария технологической модернизации для стратегии устойчивого социально-экономического развития 

   Слонимский, А. А. (Альтернатива, 2014)
   Слонимский, А. А. Выбор сценария технологической модернизации для стратегии устойчивого социально-экономического развития / А. А. Слонимский // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 ...

   2020-10-02

  • Гносеологические и идеологические аспекты исследования феноменологической природы современного рынка 

   Солодовников, С. Ю. (Альтернатива, 2014)
   Солодовников, С. Ю. Гносеологические и идеологические аспекты исследования феноменологической природы современного рынка / С. Ю. Солодовников // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 ...

   2020-11-06

  • Государственно-частное партнерство как фактор модернизации белорусской промышленности 

   Солодовников, С. Ю.; Мелешко, Ю. В. (Альтернатива, 2014)
   Солодовников, С. Ю. Государственно-частное партнерство как фактор модернизации белорусской промышленности / С. Ю. Солодовников, Ю. В. Мелешко // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 ...

   2020-09-28

  • Государственно-частный бизнес – инновационная форма развития Беларуси 

   Федосюк, Наталья Александровна; Тимошук, Наталья Александровна (Альтернатива, 2014)
   Федосюк, Н. А. Государственно-частный бизнес – инновационная форма развития Беларуси / Н. А. Федосюк, Н. А. Тимошук // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования ...

   2020-10-21

  • Государственное регулирование устойчивости воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения 

   Чеплянский, Ю. В.; Чеплянский, А. В. (Альтернатива, 2014)
   Чеплянский, Ю. В. Государственное регулирование устойчивости воспроизводства земель сельскохозяйственного назначения / Ю. В. Чеплянский, А. В. Чеплянский // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 ...

   2020-11-04

  • Государственный капитализм: история и современность 

   Тарасевич, В. Н. (Альтернатива, 2014)
   Тарасевич, В. Н. Государственный капитализм: история и современность / В. Н. Тарасевич // Перспективы инновационного развития Республики Беларусь : сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, Брест, 24–25 апреля 2014 года / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2020-11-11