Search

Now showing items 1-20 of 52

  • Erotyka w przekazach reklamowych 

   Zalejski, Jarosław (БрГТУ, 2010)
   Zalejski, J. Erotyka w przekazach reklamowych / J. Zalejski // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ...

   2023-03-21

  • Gorbaczow – wokoł okrągłej rocznicy (proba przypomnienia) 

   Garczyk, Bartłomiej (БрГТУ, 2010)
   Garczyk, B. Gorbaczow – wokoł okrągłej rocznicy (proba przypomnienia) / B. Garczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный ...

   2023-03-19

  • Kanun Lęka Dukagjini – Albański Kodeks Honorowy 

   Ickiewicz-Sawicka, Magdalena (БрГТУ, 2010)
   Ickiewicz-Sawicka, M. Kanun Lęka Dukagjini – Albański Kodeks Honorowy / М. Ickiewicz-Sawicka // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-21

  • Korupcja jako problem społeczny, gospodarczy i polityczny 

   Dyszkiewicz, Marta (БрГТУ, 2010)
   Dyszkiewicz, M. Korupcja jako problem społeczny, gospodarczy i polityczny / Marta Dyszkiewicz // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-19

  • Obowiązki notariusza w zakresie badania legalności obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemcow 

   Czajkowska, Barbara (БрГТУ, 2010)
   Czajkowska, B. Obowiązki notariusza w zakresie badania legalności obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemcow / B. Czajkowska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-03-24

  • Starzenie się społeczeństwa polskiego: skutki, problemy, i rozwiązania 

   Borowska, Alina (БрГТУ, 2010)
   Borowska, A. Starzenie się społeczeństwa polskiego: skutki, problemy, i rozwiązania / A. Borowska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-17

  • Transformation of Belarusian Identity Under Conditions of New European Borderland 

   Titarenko, L. G. (БрГТУ, 2010)
   Titarenko, L. G. Transformation of Belarusian Identity Under Conditions of New European Borderland / L. G. Titarenko // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-03-24

  • Układ geopolityczny w XXI wieku 

   Tomczonek, Zofia (БрГТУ, 2010)
   Tomczonek, Z. Układ geopolityczny w XXI wieku / Z. Tomczonek // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ...

   2023-03-24

  • Wie Sozial Kann Gerechtigkeit Sein? 

   Plewa, Alfred (БрГТУ, 2010)
   Plewa, A. Wie Sozial Kann Gerechtigkeit Sein? / A. Plewa // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; ...

   2023-03-23

  • Życie polityczne mniejszości rosyjskiej w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2010)
   Smolarczyk, A. Życie polityczne mniejszości rosyjskiej w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-03-23

  • Город и деревня Запада и Востока: системная трансформация в процессе становления индустриального общества 

   Черкасова, М. С. (БрГТУ, 2010)
   Черкасова, М. С. Город и деревня Запада и Востока: системная трансформация в процессе становления индустриального общества / М. С. Черкасова // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство ...

   2023-03-24

  • Государство в контексте экономической глобализации. Глобальное управление: к постановке вопроса 

   Сытник, Я. А. (БрГТУ, 2010)
   Сытник, Я. А. Государство в контексте экономической глобализации. Глобальное управление: к постановке вопроса / Я. А. Сытник // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-03-24

  • Инновационная деятельность как детерминанта структурирования современного социального пространства 

   Новицкая, Т. Е. (БрГТУ, 2010)
   Новицкая, Т. Е. Инновационная деятельность как детерминанта структурирования современного социального пространства / Т. Е. Новицкая // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-03-23

  • Инновационный характер современного образовательного процесса 

   Браницкая, И. Н. (БрГТУ, 2010)
   Браницкая, И. Н. Инновационный характер современного образовательного процесса / И. Н. Браницкая // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-17

  • Институциональные изменения в сфере рекреационного природопользования 

   Черчик, Л. Н. (БрГТУ, 2010)
   Черчик, Л. Н. Институциональные изменения в сфере рекреационного природопользования / Л. Н. Черчик // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-24

  • К вопросу о ценностях инновационной культуры 

   Варич, Вероника Николаевна (БрГТУ, 2010)
   Варич, В. Н. К вопросу о ценностях инновационной культуры / В. Н. Варич // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический ...

   2023-03-19

  • Крестьянство Беларуси в трансформационных процессах 1831 и 1863 гг. 

   Карпович, О. В. (БрГТУ, 2010)
   Карпович, О. В. Крестьянство Беларуси в трансформационных процессах 1831 и 1863 гг. / О. В. Карпович // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-21

  • Либеральная идеология в контексте реалий новейшего времени: попытка системного анализа 

   Стрелец, Михаил Васильевич (БрГТУ, 2010)
   Стрелец, М. В. Либеральная идеология в контексте реалий новейшего времени: попытка системного анализа / М. В. Стрелец // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-03-23

  • Международные организации русского зарубежья в Полесском воеводстве 

   Мисиюк, Виктор Сергеевич (БрГТУ, 2010)
   Мисиюк, В. С. Международные организации русского зарубежья в Полесском воеводстве / В. С. Мисиюк // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-03-22

  • Месца i роля цэнзурных органаў у трансфармацыйных працэсах у Заходняй Беларусі (1939–1941) 

   Сумко, А. В. (БрГТУ, 2010)
   Сумко, А. В. Месца i роля цэнзурных органаў у трансфармацыйных працэсах у Заходняй Беларусі (1939–1941) / А. В. Сумко // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-03-23