Search

Now showing items 21-30 of 30

  • Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu 

   Klisinski, Janusz (БПИ, 1999)
   Klisinski, J. Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu / J. Klisinski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – ...

   2021-07-19

  • Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Agroturystyka w regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. ...

   2021-07-19

  • Управление рисками, возникающими вследствие изменения таможенной политики 

   Кулакова, Лейла Омаровна; Кулаков, Игорь Анатольевич (БПИ, 1999)
   Кулакова, Л. Управление рисками, возникающими вследствие изменения таможенной политики / Л. Кулакова, И. Кулаков // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. ...

   2021-07-19

  • Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь 

   Козинец, Максим Тимофеевич (БПИ, 1999)
   Козинец, М. Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь / М. Козинец // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19

  • Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji 

   Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Kowalski, S. Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania sponsoringu sportowego jako alternatywnej formy promocji / S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Факторы мобильности строительных организаций 

   Ерошенко, Елена Ивановна (БПИ, 1999)
   Ерошенко, Е. Факторы мобильности строительных организаций / Е. Ерошенко // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – С. 61–63.

   2021-07-19

  • Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa 

   Ziółkowska, Bogusława (БПИ, 1999)
   Ziółkowska, B. Dywersyfikacja jako forma realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa / B. Ziółkowska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. ...

   2021-07-19

  • Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

   Dyjak, Regina (БПИ, 1999)
   Dyjak, R. Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu / R. Dyjak // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Управление малыми предприятиями в условиях переходной экономики 

   Радчук, Анатолий Петрович (БПИ, 1999)
   Радчук, А. Управление малыми предприятиями в условиях переходной экономики / А. Радчук // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19