Search

Now showing items 76-95 of 240

  • Vibroacoustic diagnostics of gear drives by using of wavelet analysis 

   Omes, Dmitry; Dragan, Alexandr (University of Novi Sad, 2014)
   For last ten years wavelet-transform has found wide application in vibroacoustic signal processing. The wavelet-analysis gives unique possibilities to recognize local features of investigated signal. Following researches have been realized: sequentially it was recorded vibration signal generated during ...

   2020-01-21

  • Wariantowe projektowanie konstrukcji i struktur budowlanych zgodnie z metodą SIMPLEX 

   Черноиван, Анна Вячеславовна; Тимошук, Наталья Александровна (Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2019)
   W artykule omówiono metody ekonomicznego uzasadnienia przy wyborze najlepszej opcji konstruktywnego rozwiązania budynku, a także jedno z podejść z wykorzystaniem metody simpleks, która pozwala nie uwzględniać wskaźników kosztowych konstruktywnych rozwiązań rozważanych opcji projektowych.

   2020-09-24

  • Wpływ zmian klimatu na reżim hydrologiczny małych rzek Polesia na przykładzie rzeki Jasielda 

   Kirvel, Ivan; Volchek, Aleksander; Parfomuk, Sergiey (Akademia Pomorska, 2016)
   Na podstawie metodyki hydrologiczno-klimatycznych obliczeń opracowano pro-gram, który daje możliwość modelowania bilansu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Zawiera on w sobie obszerne informacje o elementach bilansu wodnego badanych rzek i może uwzględniać główne charakterystyki fizycznogeograficzne ...

   2020-06-11

  • Związki kulturalne Kajetana Kraszewskiego z zachodnim Polesiem (w granicach Białorusi) 

   Zhygalova, Marija (Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia Sp. z o.o., 2017)
   W artykule rozpatrywane są związki kulturowe Kajetana Kraszewskiego z Zachodnim Polesiem w granicach współczesnej Białorusi. Na przykładzie analizy stron jego biografii, związanych z Prużaną, pokazano stosunek pisarza do Dołhego, majątku w rejonie prużańskim, do krewnych i bliskich, do ciągle zmieniających ...

   2021-11-05

  • Związki kulturowe Kraszewskiego z zachodnim Polesiem (w granicach Białorusi) 

   Zhygalova, Marija (Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2017)
   W artykule rozpatrywane są związki kulturowe Kajetana Kraszewskiego z Zachodnim Polesiem w granicach współczesnej Białorusi. Na przykładzie analizy stronic jego biografii, związanych z Prużanami, pokazano stosunek pisarza do Dołhego, majątku na Prużańszyźnie, do krewnych i bliskich, do ciągle ...

   2020-05-18

  • Актуальные проблемы современного менеджмента в строительстве 

   Носко, Наталья Викторовна; Василевская, А. В.; Кащеева, Д. А. (Національний університет водного господарства та природокористування, 2019)
   Носко, Н. В. Актуальные проблемы современного менеджмента в строительстве / Н. В. Носко, А. В. Василевская, Д. А. Кащеева // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, Рівне,16 травня 2019 р. – Рівне : НУВГП, ...

   2020-01-29

  • Алгоритм организации городских пассажирских перевозок посредством рельсового беспилотного транспорта «Инфобус» 

   Шуть, Василий Николаевич; Швецова, Елена Владимировна (Вежа-Друк, 2019)
   Шуть, В. Н. Алгоритм организации городских пассажирских перевозок посредством рельсового беспилотного транспорта «Инфобус» / В. Н. Шуть, Е. В. Швецова // Actual problems of fundamental science : Third International Conference - APFS’2019, Dedicated by memory of prof. A. Svidzinskyi, June 01–05, 2019, ...

   2021-06-28

  • Алгоритм составления плана перевозок на городских линиях в интеллектуальной системе управления беспилотными транспортными средствами 

   Швецова, Елена Владимировна; Шуть, Василий Николаевич (ОЛДІ-ПЛЮС, 2019)
   В данной статье описывается система беспилотного городского пассажирского транспорта на базе мобильных автономных роботизированных транспортных средств и рассматривается алгоритм составления непротиворечивого плана перевозок с помощью такой системы, “перевозок по требованию пассажиров”. Актуальность ...

   2021-06-28

  • Анализ критериев оценки визуального обследования строительных конструкций, используемых в Республики Беларусь и Украине 

   Яловая, Юлия Сергеевна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2016)
   Яловая, Ю. С. Анализ критериев оценки визуального обследования строительных конструкций, используемых в Республики Беларусь и Украине / Ю. С. Яловая // Сучасні тенденції розвитку науки в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, Рівне, 12 травня 2016 р. / Міністерство ...

   2020-10-07

  • Анализ новой амортизационной политики в Республике Беларусь 

   Филиппова, Татьяна Викторовна; Романюк, Екатерина Сергеевна (Житомирська політехніка, 2019)
   Optimally formed depreciation policy plays a significant role in the production and reproduction processes both in a single enterprise and in the national economy as a whole. Improvement of depreciation policy is one of the most important directions of the state activity in the field of economic reform, ...

   2020-05-26

  • Асноўныя тыповыя чыннікі пагаршэння фінансавага стану сельскагаспадарчых арганізацый 

   Казінец, Максім Цімафеевіч (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
   Казінец, М. Ц. Асноўныя тыповыя чыннікі пагаршэння фінансавага стану сельскагаспадарчых арганізацый / М. Ц. Казінец // Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава, Україна, 9 липня 2020 р.: у 2 ч. – Полтава ...

   2020-09-30

  • Берасцейская друкарня – да вызначэння месца лакалізацыі 

   Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2017)
   У год, калі «БИБЛИЯ РУСКА» выложена докторомъ Францискомъ Скориною из славнаго града Полоцька» адзначае 500-гадовы юбілей, справядліва будзе ўспомніць яшчэ аб адной бібліі, Бібліі Радзівілаўскай альбо Берасцейскай (Брэсцкай), якая з'явілася на свет у старажытным «рускім» горадзе Берасці ў 1563 годзе.

   2022-04-11

  • Берасцейскі манетны двор i яго кароткая гісторыя 

   Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2016)
   Гладышчук, А. А. Берасцейскі манетны двор i яго кароткая гісторыя / Анатоль Антонавіч Гладышчук // Бельскі Гостінэць : краязнаўча-культурны зборнік. – 2016. – № 2 (54). – С. 96–107.

   2022-04-11

  • Берасцю – 1000 гадоў 

   Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, 2017)
   Не так даўно ў Берасці выйшлі два тамы кнігі “Замок Берестейскій”, аўтарства прафесара Анатоля Гладышчука, выкладчыка Дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта ў Брэсце. Першы том прысвечаны перыяду, калі Берасце знаходзілася ў межах рускіх княстваў (Х-ХІІІ ст.), а другі перыяду Вялікага Княства Літоўскага ...

   2022-04-11

  • Блок висячего покрытия под поточно-блочный монтаж 

   Уласевич, Вячеслав Прокофьевич (Politechnika Lubelska, 1992)
   Уласевич, В. Блок висячего покрытия под поточно-блочный монтаж / В. Уласевич // Budownictwo : V Konferencja Ogólnokrajowa , Lublin–Brześć–Kazimierz, 1992–1993 / Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, Zarząd Oddziału Oraz Komisja Nauki ...

   2022-09-01

  • "В Берестіи... постави же и церковь святого Петра" 

   Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2016)
   Гладышчук, А. А. "В Берестіи... постави же и церковь святого Петра" / Анатоль Антонавіч Гладышчук // Бельскі Гостінэць : краязнаўча-культурны зборнік. – 2016. – № 2 (54). – С. 86–95.

   2022-04-11

  • Взаимосвязь психологии и экономики 

   Марчук, Анна Васильевна; Прилуцкая, Надежда Анатольевна (Житомирский государственный технологический университет, 2018)
   Currently, there are many economic laws and regularities, but no one will ever be able to accurately and confidently predict whether a product will be sold, what its modification is preferred by the consumer and how the demand changes in the nearest Time. Economics as a special discipline always ...

   2020-01-28

  • Влияние перегрузок на накопление повреждений в конструкционных сплавах при фреттинг-усталости 

   Драган, Вячеслав Игнатьевич; Семенюк, Сергей Михайлович; Ляликов, Сергей Михайлович (Politechnika Lubelska, 1992)
   Драган, В. Влияние перегрузок на накопление повреждений в конструкционных сплавах при фреттинг-усталости / В. Драган, С. Семенюк, С. Ляликов // Budownictwo : V Konferencja Ogólnokrajowa , Lublin–Brześć–Kazimierz, 1992–1993 / Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej ...

   2022-09-01

  • Влияние принципов системного подхода на построение систем управления качеством 

   Федоров, Александр Владиславович (Житомирська політехніка, 2019)
   Фёдоров, А. В. Влияние принципов системного подхода на построение систем управления качеством / А. В. Федоров // Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства : тези ІI Міжнародної науково-практичної конференції, Украина, Житомир, 6-8 листопада 2019 р. – Житомир, «Житомирська ...

   2020-01-28

  • Влияние развития промышленного оборудования на требования к квалификации персонала 

   Александров, Юрий Александрович; Хилькович, Анатолий Васильевич (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020)
   Александров, Ю. А. Влияние развития средств производства на социально-экономическую ситуацию / Ю. А. Александров, А. В. Хилькович // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації", Полтава, Україна, 28 травня 2020 р. : у 6 ...

   2021-02-01