Search

 

Recent Submissions

 • Использование метода визуального осмотра с целью мониторинга техногенной окружающей среды 

  Яловая, Юлия Сергеевна; Тур, Виктор Владимирович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2015)
  Яловая, Ю. С. Использование метода визуального осмотра с целью мониторинга техногенной окружающей среды / Ю. С. Яловая, В. В. Тур // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною ...

  2022-05-14

 • Многолетние колебания максимальных расходов воды дождевых паводков в бассейне Припяти 

  Шелест, Татьяна Анатольевна; Волчек, Александр Александрович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2015)
  Шелест, Т. А. Многолетние колебания максимальных расходов воды дождевых паводков в бассейне Припяти / Т. А. Шелест, А. А. Волчек // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною ...

  2022-05-14

 • Экстремальные гидрологические явления на территории Белорусского Полесья 

  Волчек, Александр Александрович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2015)
  Волчек, А. А. Экстремальные гидрологические явления на территории Белорусского Полесья / А. А. Волчек // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища : збірник наукових праць Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Рівне, 21–23 ...

  2022-05-14

 • Estimation of phosphate ion in the waters of the rivers of the Baltic catchment (on the example of the Western Bug River) 

  Volchak, Alexander A.; Taratsenkava, Maya A. (International Baltic Earth Secretariat, 2020)
  Volchak, A. Estimation of phosphate ion in the waters of the rivers of the Baltic catchment (on the example of the Western Bug River) / Alexander A. Volchak, Maya A. Taratsenkava // 3rd Baltic Earth Conference Earth system changes and Baltic Sea coasts, Jastarnia, Hel Peninsula, Poland, 1 to 5 June ...

  2022-05-12

 • Bioecological evaluation of the quality of the surface runoff from urban territories (case study of the city of Brest) 

  Bulskaya, Ina; Volchek, A.; Kolbas, A. (International Baltic Earth Secretariat, 2020)
  Bulskaya, I. Bioecological evaluation of the quality of the surface runoff from urban territories (case study of the city of Brest) / I. Bulskaya, A. Volchek, A. Kolbas // 3rd Baltic Earth Conference Earth system changes and Baltic Sea coasts, Jastarnia, Hel Peninsula, Poland, 1 to 5 June 2020 : ...

  2022-05-12

 • Пропускна здатність вихідної циліндричної насадки з бічним входом залежно від кута підведення струменя 

  Чернюк, В. В.; Андреюк, Светлана Васильевна; Бігун, І. В.; Фасуляк, В. Є. (Національний університет "Львівська політехніка", 2020)
  The throughput capacity of installed in a pressure distributive pipeline nozzles is investigated. It has been found that the value of the coefficient μ of flow rate of the nozzles essentially depends on theangle of inflow to the nozzles, on Reynolds’criterion, and on the ratio of the cross-sectionarea ...

  2022-05-12

 • Мелиоративное освоение бассейна реки Ясельда 

  Волчек, Александр Александрович (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2020)
  Волчек, А. А. Мелиоративное освоение бассейна реки Ясельда / А. А. Волчек // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку меліорації земель» : [до дня пам’яті доктора географічних наук, професора Литовченка О.Ф.], 30 листопада 2020 р. / Міністерство ...

  2022-05-12

 • Статистически-вероятностная оценки влияния техногенно-нарушенных территорий на речной сток 

  Волчек, Александр Александрович; Волчек, Анастасия Александровна; Шешко, Николай Николаевич; Шпока, Ирина Николаевна (Національний університет "Львівська політехніка", 2020)
  The article sets out a methodology for assessing the impact of various technogenic-disturbed territories on river runoff, which allows one to isolate a number of typical drainage complexes within the catchment area and calculate hydrological characteristics for a given settlement. The results of a ...

  2022-05-12

 • On Generalized Solutions of Some Differential Equations with Singular Coefficients 

  Antonevich, A. B.; Kuzmina, E. V. (State University of Novi Pazar, 2022)
  The article deals with the problem of existence of generalized solutions to simplest linear differential equation with a singular coefficient q. The generalized solution was introduced by choice one of the distribution Q corresponding q, and choice an approximation of Q by a family of common ...

  2022-04-14

 • Forecast of socio-economic damage caused by flooding 

  Volchek, Alexander; Kostiuk, Dmitriy; Petrov, Dmitriy; Sheshko, Nikolay (International Baltic Earth Secretariat, 2019)
  Forecast of socio-economic damage caused by flooding / Alexander Volchek [et al.] // Baltic Earth Workshop on Climate projections and uncertainties in the northern Baltic Sea region Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland, 19 - 20 November 2019 / Co-organized by Finnish Environment Institute ...

  2022-04-13

 • Сабаткоўскія ў Чарнякове 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2019)
  Чарнякоўскія бацюшкі - тэма несумненна цікавая, таму што яны самыя, так і іх сем’і амаль тры стагоддзі мелі ў нашай невялікай мясцовасці і ваколіцах дамінуючае значэнне. А іх роля ў духоўнай, культурнай і асветнай спадчыне невялікага рэгіёна - выдатная. Усе асноўныя жыццёвыя падзеі амаль 12-ці пакаленняў ...

  2022-04-12

 • Чарнякоўская царква, як дамінанта ў стварэнні мясцовага соцыума 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2018)
  Царква у Чарнякаве, якая ўзнікла на ўсходнім вобрубе Кобрынскай пушчы (іл. 1), ў пачатку XVIII стагоддзя, адыграла вызначальную ролю ў стварэнні мясцовага духоўнага, адукацыйнага, адміністрацыйнага і культурнага цэнтра. Менавіта, дзякуючы царкве, ў непраходнай старадаўняй пушчы з’явіліся камунікацыйныя ...

  2022-04-12

 • Хроніка мерзебургскіх епіскапаў – сведка першай пісьмовай звесткі аб Берасці ў 1017 годзе 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2017)
  Пытанне пра першую пісьмовую згадку Берасця не новае пытанне, але напярэдадні святкавання 1000-годдзя горада яно набыла актуальны сэнс [1-2]. Праблема гэтага пытання: «Калі нарадзіўся Брэст?» - у тым, што маючы першапачаткова два погляды на гэтую тэму - 1017 альбо 1019 год? –, само пытанне грунтоўна ...

  2022-04-11

 • Берасцейская друкарня – да вызначэння месца лакалізацыі 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2017)
  У год, калі «БИБЛИЯ РУСКА» выложена докторомъ Францискомъ Скориною из славнаго града Полоцька» адзначае 500-гадовы юбілей, справядліва будзе ўспомніць яшчэ аб адной бібліі, Бібліі Радзівілаўскай альбо Берасцейскай (Брэсцкай), якая з'явілася на свет у старажытным «рускім» горадзе Берасці ў 1563 годзе.

  2022-04-11

 • Берасцейскі манетны двор i яго кароткая гісторыя 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2016)
  Гладышчук, А. А. Берасцейскі манетны двор i яго кароткая гісторыя / Анатоль Антонавіч Гладышчук // Бельскі Гостінэць : краязнаўча-культурны зборнік. – 2016. – № 2 (54). – С. 96–107.

  2022-04-11

 • "В Берестіи... постави же и церковь святого Петра" 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2016)
  Гладышчук, А. А. "В Берестіи... постави же и церковь святого Петра" / Анатоль Антонавіч Гладышчук // Бельскі Гостінэць : краязнаўча-культурны зборнік. – 2016. – № 2 (54). – С. 86–95.

  2022-04-11

 • Берасцю – 1000 гадоў 

  Гладышчук, Анатоль Антонавіч (Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, 2017)
  Не так даўно ў Берасці выйшлі два тамы кнігі “Замок Берестейскій”, аўтарства прафесара Анатоля Гладышчука, выкладчыка Дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта ў Брэсце. Першы том прысвечаны перыяду, калі Берасце знаходзілася ў межах рускіх княстваў (Х-ХІІІ ст.), а другі перыяду Вялікага Княства Літоўскага ...

  2022-04-11

 • Environmental risks of the Pripyat river in a changing climate 

  Volchak, Aliaksandr; Meshyk, Aleh; Mazhayskiy, Yury; Rokochynskiy, Anatoliy; Jeznach, Jerzy (E3S Web Conf, 2020)
  The paper considers the hydrological characteristics of the Pripyat River. At the same time, extreme hydrological situations are described - floods and low water levels. The influence of land reclamation carried out in the catchment area on the river runoff was established. Forecast estimates of changes ...

  2022-03-04

 • Ecological condition of water bodies of the south-west of Belarus in spring 2020 

  Kirichenko, Larysa; Volchak, Aliaksandr; Golovach, Anna (E3S Web Conf, 2020)
  In this work, hydrochemical and hydromorphological characteristics of urban reservoirs of southwestern Belarus in the spring of 2020 were investigated. Hydromorphological characteristics of reservoirs were determined by field methods and GIS mapping methods. Hydrochemical assessment of water quality ...

  2022-03-04

 • Применения базальтовой фибры в портландцементных системах 

  Levchuck, Natalia; Shlyahova, Ekaterina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018)
  При изучении литературных источников авторами статьи был выявлен ряд спорных вопросов, касающихся физико-химических процессов, протекающих в портландцементной системе с добавлением базальтовой фибры. В связи с этим была проведена серия экспериментов по изучению свойств базальтовой фибры, обработанной ...

  2022-02-28

View more