Search

Now showing items 1-20 of 75

  • Elementy procesu perswazji warygodnosciowej 

   Acewicz, Mirosław (БрГТУ, 2009)
   Acewicz, M. Elementy procesu perswazji warygodnosciowej / M. Acewicz // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический ...

   2023-05-31

  • Gerechtigkeit – gerechtigkeitspsychologie – soziale arbeit: neue perspektiven? 

   Plewa, Alfred (БрГТУ, 2009)
   Plewa, A. Gerechtigkeit – gerechtigkeitspsychologie – soziale arbeit: neue perspektiven? / A. Plema // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-05-26

  • Humor polityczny w Polsce po wyborach w 2005 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu 

   Tomczonek, Zofia (БрГТУ, 2009)
   Tomczonek, Z. Humor polityczny w Polsce po wyborach w 2005 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu / Zofia Tomczonek // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-05-23

  • Instrumenty demokracji bezpośredniej w Polsce jako jeden z elementów procesu demokratyzacji system 

   Konopelko, Agnieszka (БрГТУ, 2009)
   Konopelko, A. Instrumenty demokracji bezpośredniej w Polsce jako jeden z elementów procesu demokratyzacji system / A. Konopelko // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-05-29

  • Konstytucja angielska w oczach XIX wiecznego konserwatysty (przypadek Benjamina Disraeliego) 

   Madras, Tomasz (БрГТУ, 2009)
   Madras, T. Konstytucja angielska w oczach XIX wiecznego konserwatysty (przypadek Benjamina Disraeliego) / T. Madras // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-05-26

  • Konsumpcjonizm a ekologia 

   Borowska, Alina (БрГТУ, 2009)
   Borowska, A. Konsumpcjonizm a ekologia / A. Borowska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под ...

   2023-05-31

  • Modele "Ladu międzynarodowego" w polskiej literaturze przedmiotu 

   Garczyk, Bartlomiej (БрГТУ, 2009)
   Garzyk, B. Modele "Ladu międzynarodowego" w polskiej literaturze przedmiotu / B. Garzyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный ...

   2023-05-30

  • Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców (z uwzględnieniem podmiotow z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy) 

   Czajkowska, Barbara (БрГТУ, 2009)
   Czajkowska, B. Nabywanie nieruhomości w Polsce przez cudzoziemców (z uwzględnieniem podmiotow z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy) / Barbara Czajkowska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство ...

   2023-05-23

  • Podstawy prawne i organizacyjne publicznego szkolnictwa powszechnego w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2009)
   Smolarczyk, A. Podstawy prawne i organizacyjne publicznego szkolnictwa powszechnego w dwodziestoleciu międzywojennym / Andrzej Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство ...

   2023-05-25

  • Promocja organizacji sportowych w Polsce 

   Zalejski, Jarostaw (БрГТУ, 2009)
   Zalejski, J. Promocja organizacji sportowych w Polsce / J. Zalejski // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический ...

   2023-05-30

  • The bird's Polish Republic as an example of tourism product created on the basis of national park's valuables 

   Graja-Zwolinska, Sylwia (БрГТУ, 2009)
   Graja-Zwolinska, S. The bird's Polish Republic as an example of tourism product created on the basis of national park's valuables / S. Graja-Zwolinska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / ...

   2023-05-30

  • Tourism development perspectives in Polish landscape parks 

   Spychała, Aleksandra (БрГТУ, 2009)
   Spychała, A. Tourism development perspectives in Polish landscape parks / Aleksandra Spychała // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-05-24

  • Transformacja ustrojowa państw bałkańskich na przykładzie Chorwacji 

   Ickiewicz-Sawicka, Magdalena (БрГТУ, 2009)
   Ickiewicz-Sawicka, M. Transformacja ustrojowa państw bałkańskich na przykładzie Chorwacji / M. Ickiewicz-Sawiska // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2023-05-30

  • Альтернативные модели модернизации и проблема исторического выбора национального государства 

   Сидоренко, И. Н. (БрГТУ, 2009)
   Сидоренко, И. Н. Альтернативные модели модернизации и проблема исторического выбора национального государства / И. Н. Сидоренко // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-05-25

  • Архитектурная среда агротуризма (опыт проектирования) 

   Сардаров, А. С.; Башаримова, Т. В. (БрГТУ, 2009)
   Сардаров, А. С. Архитектурная среда агротуризма (опыт проектирования) / А. С. Сардаров, Т. В. Башаримова // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2023-05-25

  • Асноўныя тэндэнцыі развіцця галіны кінамастацтва Беларусі ў перыяд сістэмнай трансфармыцыі 

   Крывашэй, Д. А. (БрГТУ, 2009)
   Крывашэй, Д. А. Асноўныя тэндэнцыі развіцця галіны кінамастацтва Беларусі ў перыяд сістэмнай трансфармыцыі / Д. А. Крывашэй // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-05-29

  • Влияние трансформационных процессов на речевую культуру общества 

   Медиченко, Л. Е. (БрГТУ, 2009)
   Медиченко, Л. Е. Влияние трансформационных процессов на речевую культуру общества / Л. Е. Медиченко // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-05-26

  • Волонтерская деятельность в региональном контесте: социологический анализ 

   Жук, Г. В.; Лысюк, А. И.; Соколовская, М. Г. (БрГТУ, 2009)
   Жук, Г. В. Волонтерская деятельность в региональном контексте: социологический анализ / Г. В. Жук, А. И. Лысюк, М. Г. Соколовская // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-05-29

  • Глобализация военной сферы и национальная безопасность Беларуси 

   Гусев, В. И. (БрГТУ, 2009)
   Гусев, В. И. Глобализация военной сферы и национальная безопасность Беларуси / В. И. Гусев // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный ...

   2023-05-30

  • Глобализация и внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь 

   Скакун, Е. В. (БрГТУ, 2009)
   Скакун, Е. В. Глобализация и внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь / Е. В. Скакун // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2023-05-25