Search

Now showing items 1-20 of 140

  • Analiza ekonomiczna wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w odniesieniu do innych odnawialnych źródeł energii 

   Ambicka, Jadwiga (БрГТУ, 2001)
   Ambicka, Jadwiga. Analiza ekonomiczna wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w odniesieniu do innych odnawialnych źródeł energii / J. Ambicka // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII ...

   2022-01-28

  • Architektura nowych form i technologie helioaktywne - kolizja dwych systemyw 

   Kowalewski Katowicz, Henryk (БрГТУ, 2001)
   Kowalewski Katowicz, H. Architektura nowych form i technologie helioaktywne - kolizja dwych systemyw / H. Kowalewski Katowicz // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / ...

   2022-01-28

  • Efektywność cieolna przegród z izilacją transparentną 

   Ujma, A. (БрГТУ, 2001)
   Ujma, A. Efektywność cieolna przegród z izilacją transparentną / A. Ujma // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики Беларусь, Министерство ...

   2022-01-28

  • Kąt pafania promieni słonecznych na dowolnie usytuwaną płaszczyznę przejmującą promieniowanie 

   Respondek, Z.; Ujma, A. (БрГТУ, 2001)
   Respondek, Z. Kąt pafania promieni słonecznych na dowolnie usytuwaną płaszczyznę przejmującą promieniowanie / Z. Respondek, A. Ujma // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара ...

   2022-01-28

  • Problems of housing reconstruction and modemization in Russia 

   Maklakowa, T. G.; Ujma, A.; Zadworny, M. (БрГТУ, 2001)
   Maklakowa, T. G. Problems of housing reconstruction and modemization in Russia / T. G. Maklakowa, A. Ujma, M. Zadworny // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство ...

   2022-01-28

  • Przegląd metod oceny oddziaływania budynków na środowisko 

   Ujma, A. (БрГТУ, 2001)
   Ujma, A. Przegląd metod oceny oddziaływania budynków na środowisko / A. Ujma // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2022-01-28

  • Przeszklenie elewacji i usytuowanie budynku a potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem pomieszczeń 

   Lis, Piotr; Lis, Anna (БрГТУ, 2001)
   Lis, P. Przeszklenie elewacji i usytuowanie budynku a potrzeby cieplne związane z ogrzewaniem pomieszczeń / P. Lis, A. Lis // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / ...

   2022-01-28

  • Rekonstrukcje i aktywne naprawy konstrukcji budowlianych 

   Król, М.; Halicka, A. (БрГТУ, 2001)
   Król, М. Rekonstrukcje i aktywne naprawy konstrukcji budowlianych / М. Król, A. Halicka // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики ...

   2022-01-28

  • Stan techniczny budynku i jego pwływ na zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń 

   Lis, Piotr; Lis, Anna (БрГТУ, 2001)
   Lis, P. Stan techniczny budynku i jego pwływ na zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń / P. Lis, A. Lis // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования ...

   2022-01-28

  • Wybrane aspekty w procesie projektowania sal wykładowych 

   Ambicki, Witold (БрГТУ, 2001)
   Ambicki, Witold. Wybrane aspekty w procesie projektowania sal wykładowych / W. Ambicki // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2022-01-28

  • Автоматизированная технологическая линия проектирования зданий 

   Шурин, Андрей Брониславович (БрГТУ, 2001)
   Шурин, А. Б. Автоматизированная технологическая линия проектирования зданий / А. Б. Шурин // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики ...

   2022-01-28

  • Активные проблемы обеспечения и контроля качества строительства 

   Казачек, В. Г. (БрГТУ, 2001)
   Казачек, В. Г. Активные проблемы обеспечения и контроля качества строительства / В. Г. Казачек // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики ...

   2022-01-28

  • АКТСД «ВАНТ» - жилые и общественные здания нового поколения 

   Живага, Ю. А. (БрГТУ, 2001)
   Живага, Ю. А. АКТСД «ВАНТ» - жилые и общественные здания нового поколения / Ю. А. Живага // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики ...

   2022-01-28

  • Актуализация традиционных технологий подготовки инженерных кадров 

   Кожухар, В. М. (БрГТУ, 2001)
   Кожухар, В. М. Актуализация традиционных технологий подготовки инженерных кадров / В. М. Кожухар // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство образования Республики ...

   2022-01-28

  • Алгоритм расчета долговечности железобетонных конструкций при хлоридной агрессии 

   Леонович, Сергей Николаевич (БрГТУ, 2001)
   Леонович, С. Н. Алгоритм расчета долговечности железобетонных конструкций при хлоридной агрессии / С. Н. Леонович // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / Министерство ...

   2022-01-28

  • Аналитический метод проектирования состава керамзитобетона 

   Дворкин, Л. И.; Бордюженко, О. М.; Дворкин, О. Л. (БрГТУ, 2001)
   Дворкин, Л. И. Аналитический метод проектирования состава керамзитобетона / Л. И. Дворкин, О. М. Бордюженко, О. Л. Дворкин // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара / ...

   2022-01-28

  • Анкерующая способность ненапрягаемой арматуры с различными видами периодического профиля 

   Терин, В. Д.; Хотько, А. А. (БрГТУ, 2001)
   Терин, В. Д. Анкерующая способность ненапрягаемой арматуры с различными видами периодического профиля / В. Д. Терин, А. А. Хотько // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического семинара ...

   2022-01-28

  • Ведомственные строительные нормы Украины по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений 

   Бабич, Евгений Михайлович; Барашиков, А. Я. (БрГТУ, 2001)
   Бабич, Е. М. Ведомственные строительные нормы Украины по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений / Е. М. Бабич, А. Я. Барашиков // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII ...

   2022-01-28

  • Вероятностная оценка коррозии арматуры в существующих железобетонных конструкциях при хлоридной агресии 

   Леонович, Сергей Николаевич (БрГТУ, 2001)
   Леонович, С. Н. Вероятностная оценка коррозии арматуры в существующих железобетонных конструкциях при хлоридной агресии / С. Н. Леонович // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного научно-методического ...

   2022-01-28

  • Взаимосвязь технической, экономической и управленческой экспертиз в курсе «Управление недвижимостью» 

   Голубев, Николай Михайлович; Зверев, В. Ф.; Леонович, Сергей Николаевич (БрГТУ, 2001)
   Голубев, Н. М. Взаимосвязь технической, экономической и управленческой экспертиз в курсе «Управление недвижимостью» / Н. М. Голубев, В. Ф. Зверев, С. Н. Леонович // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке кадров Республики Беларусь [Текст] : сборник трудов VII Международного ...

   2022-01-28