Search

Now showing items 1-20 of 239

  • Aspekt energooszczędności w wyborze grzejników do systemów centralnego ogrzewania budynków 

   Lis, A.; Lis, P. (БПИ, 1996)
   Lis, A. Aspekt energooszczędności w wyborze grzejników do systemów centralnego ogrzewania budynków / A. Lis, P. Lis // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический ...

   2021-06-14

  • Bitumen modification with scrap rubber from used tires 

   Radziszewski, Р. (БПИ, 1996)
   Radziszewski, Р. Bitumen modification with scrap rubber from used tires / Р. Radziszewski // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: ...

   2021-06-14

  • Drgania chaotyczne układów mechanicznych z tarciem wzbudzanych siłą harmoniczną 

   Ciekot, A. (БПИ, 1996)
   Ciekot, A. Drgania chaotyczne układów mechanicznych z tarciem wzbudzanych siłą harmoniczną / A. Ciekot // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ...

   2021-06-14

  • Energooszczędne przegrody aluminiowo-szklane 

   Kamiśski, Тomasz (БПИ, 1996)
   Kamiśski, Т. Energooszczędne przegrody aluminiowo-szklane / Т. Kamiśski // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач (гл. ...

   2021-06-14

  • Iddq тестирование итерационных логических структур 

   Янушкевич, А. И. (БПИ, 1996)
   Янушкевич, А. И. Iddq тестирование итерационных логических структур / А. И. Янушкевич // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. ...

   2021-06-14

  • Korelacja forma-energia w budynkach mieszkalnych 

   Respondek, Z. (БПИ, 1996)
   Respondek, Z. Korelacja forma-energia w budynkach mieszkalnych / Z. Respondek // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач ...

   2021-06-14

  • Lekkie elementy ścienne z gipsobetonu 

   Lewowicki, S.; Sagaf, A. (БПИ, 1996)
   Lewowicki, S. Lekkie elementy ścienne z gipsobetonu / S. Lewowicki, A. Sagaf // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач ...

   2021-06-14

  • Metoda ABC jako wsparcie działań logistycznych w sferze zaopatrzenia 

   Szopa, Нalina (БПИ, 1996)
   Szopa, Н. Metoda ABC jako wsparcie działań logistycznych w sferze zaopatrzenia / Н. Szopa // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: ...

   2021-06-14

  • Modelling of Semirigid RHS Conncctions Behaviour 

   Broniewicz, M. (БПИ, 1996)
   Broniewicz, M. Modelling of Semirigid RHS Conncctions Behaviour / M. Broniewicz // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. ...

   2021-06-14

  • Opганизация профессионально-прикладной физической подготовки в условиях ВУЗа 

   Кудрицкий, Владимир Николаевич (БПИ, 1996)
   Кудрицкий, В. Н. Opганизация профессионально-прикладной физической подготовки в условиях ВУЗа / В. Н. Кудрицкий // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический ...

   2021-06-14

  • Orientacje przedsikbiorstw budowlianych na rynku 

   Pabian, Arnold (БПИ, 1996)
   Pabian, A. Orientacje przedsikbiorstw budowlianych na rynku / A. Pabian // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач (гл. ...

   2021-06-14

  • Overvoltage hazard to electronic instaliations and ways of protection 

   Augustyniak, Leszek (БПИ, 1996)
   Augustyniak, L. Overvoltage hazard to electronic instaliations and ways of protection / L. Augustyniak // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ...

   2021-06-14

  • Potencjalne moźliwiści ograniczania strat ciepła w budynkach szkolnych na przykładzie Częstochowy 

   Lis, Piotr; Lis, Anna (БПИ, 1996)
   Lis, P. Potencjalne moźliwiści ograniczania strat ciepła w budynkach szkolnych na przykładzie Częstochowy / P. Lis, A. Lis // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский ...

   2021-06-14

  • Próby modyfikowania mas ceramicznych dodatkami organicznym 

   Lewowicki, S.; Zamzami, M. (БПИ, 1996)
   Lewowicki, S. Próby modyfikowania mas ceramicznych dodatkami organicznym / S. Lewowicki, M. Zamzami // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ...

   2021-06-14

  • Przykiad wykorzystania systemu autocad do wspomagania badać naukowych w geometrii wykrealnej 

   Dobosz, Piotr; Ohocski, Stanisław (БПИ, 1996)
   Dobosz, P. Przykiad wykorzystania systemu autocad do wspomagania badać naukowych w geometrii wykrealnej / P. Dobosz, S. Ohocski // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский ...

   2021-06-14

  • Równanie Duffing'a z losowym parametrem 

   Pękała, Władysław; Szopa, Janusz (БПИ, 1996)
   Pękała, W. Równanie Duffing'a z losowym parametrem / W. Pękała, J. Szopa // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач ...

   2021-06-14

  • Symbolika form konsrukcji iniynierskich w architekturze energoaktywnej 

   Katowicz Kowalewski, Henryk (БПИ, 1996)
   Katowicz Kowalewski, H. Symbolika form konsrukcji iniynierskich w architekturze energoaktywnej / H. Katowicz Kowalewski // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский ...

   2021-06-14

  • Uniform Classification System for any Beam-to-Column Connection 

   Szlendak, J. (БПИ, 1996)
   Szlendak, J. Uniform Classification System for any Beam-to-Column Connection / J. Szlendak J. // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; ...

   2021-06-14

  • Wady lechnolgiczne zewnętrznych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i kierunki ich eliminacji - przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych 

   Rajczyk, Marlena; Rajczyk, Jarosław (БПИ, 1996)
   Rajczyk, M. Wady lechnolgiczne zewnętrznych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i kierunki ich eliminacji - przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych / M. Rajczyk, J. Rajczyk // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / ...

   2021-06-14

  • Wstęp do analizy właściwości fizyko-chemicznych i nowych aplikacji dla nowoczesnych wełen mineralnych rockwool 

   Bołtryk, Michał; Jabłońska, Joanna (БПИ, 1996)
   Bołtryk, М. Wstęp do analizy właściwości fizyko-chemicznych i nowych aplikacji dla nowoczesnych wełen mineralnych rockwool / М. Bołtryk, J. Jabłońska // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики ...

   2021-06-14