Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Асобасна-прафесійнае самавызначэнне старшакласнікаў (каштоўнасны аспект) 

   Кавалевіч, Марыя Сцяпанаўна (БрГТУ, 2000)
   Кавалевіч, М. С. Асобасна-прафесійнае самавызначэнне старшакласнікаў (каштоўнасны аспект) / М. С. Кавалевіч // Проблемы воспитания молодежи в современных условиях: особенности и противоречия : материалы научно-практической конференции, Брест, 24 февраля 2000 года / Министерство образования Республики ...

   2021-08-16

  • Модульная псіхолага-педагагічная тэхналогія прафесійнага самавызначэння старшакласнікаў інавацыйнай школы 

   Кавалевіч, Марыя Сцяпанаўна (БрГТУ, 2000)
   В статье представлена модульная технология профессионального самоопределения учащихся инновационной школы. Сформулированы концептуальные положения и ведущие принципы психологии модульного обучения, на основе которых был разработан и апробирован экспериментальный курс «Профессиональное самоопределение ...

   2020-06-17

  • Сацыякультурныя дэтэрмінанты вырашэння праблемы прафесійнага самавызначэння 

   Кавалевіч, Марыя Сцяпанаўна (БрГТУ, 2004)
   У дадзеным артыкуле даецца характарыстыка тэорыі і практыкі прафесійнай арыентацыі, якая склалася ў нашай краіне ва ўмовах планавай гаспадаркі і аўтарытарнай педагогікі і тых змяненняў, якія адбываюцца ў сучаснай сістэме прафесійнага выбару. Такая спроба аб`ектыўнага аналізу неабходна для праектавання ...

   2020-09-29

  • Тэндэнцыі ў вывучэнні працэсаў прафесійнага самавызначэння моладзі 

   Кавалевіч, Марыя Сцяпанаўна (БрГТУ, 2004)
   У артыкуле аналізуюцца тэндэнцыі ў вывучэнні працэсаў прафесійнага смавызначэння навучэнскай моладзі. Паказана, як паралельна з пераходам грамадства на новы этап развіцця мяняўся змест паняцця “прафесійная арыентацыя”. Перш за ўсе, гэта праявілася ў пераасэнсаванні ступені актыўнасці самога вучня ў ...

   2020-09-28