Search

Now showing items 1-20 of 27

  • Аб пашырэнні гуманістычных рамак спасціжэння славеснага мастацтва: аспекты творчых напрацовак літаратуразнаўцы Ю.В. Паталкова 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2011)
   У артыкуле асэнсоўваюцца творчыя набыткі літаратуразнаўцы Ю.В. Паталкова. У першую чаргу звяртаецца ўвага на тыя працы даследчыка, якія вызначаюцца новымі расстаноўкамі акцэнтаў у творчасці М. Горкага, Я. Купалы, А. Блока, К. Чорнага, Я. Сіпакова, І. Бродскага, М. Багдановіча, У. Набокава і інш. ...

   2021-04-30

  • “Адчуць сілу ўласных крылаў”: да 80-годцзя выдання кнігі “Фронтовые стихи” 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2019)
   Борсук, Н. М. “Адчуць сілу ўласных крылаў”: да 80-годцзя выдання кнігі “Фронтовые стихи” / Н. М. Борсук // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: С. Ф. Бут-Гусаім, Л. В. Леванцэвіч, Т. ...

   2024-03-21

  • Асаблівасці творчай манеры пісьма Святланы Варонік (па зборніку “Пацеркі даверу”) 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2021)
   Борсук, Н. М. Асаблівасці творчай манеры пісьма Святланы Варонік (па зборніку “Пацеркі даверу”) / Н. М. Борсук // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч, Т. А. Кісель, ...

   2024-03-26

  • Асоба Н. Мацяш: вытокі духоўнага сталення беларускай паэтэсы 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2013)
   У артыкуле акрэсліваюцца вытокі духоўнага сталення беларускай паэтэсы Н. Мацяш: Бацькаўшчына, Хараство, Каханне, Праца, Песня, Сябрына. Звяртаецца ўвага на тэхніку мастацкай творчасці нашай зямлячкі. Асэнсоўваюцца прычыны звароту да перакладчыцкай дзейнасці. Даследчыца не абыходзіць увагаю і факты з ...

   2019-11-05

  • Асэнсаванне зрухаў беларускай гісторыі ў мастацкім мысленні 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2011)
   Борсук, Н. М. Асэнсаванне зрухаў беларускай гісторыі ў мастацкім мысленні / Н. М. Борсук // Системная трансформация общества: инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ...

   2023-04-28

  • Берасцейшчына – плённая глеба для засваення традыцый М. Багдановіча 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (Univerzita Karlova v Praze, 2013)
   У артыкуле сучасная берасцейская йаэзія прадстаўлена як з’ява эстэтычна- негіаўторная, гарманічная, самабытная; многія эстэтычныя дасягненні якой абумоўлены пленным засваеннем традыцый класіка беларускай літаратуры М. Багдановіча. Увага акцэнтуецца на своеасаблівасці творча-эстэтычнай трансфармацыі ...

   2024-03-18

  • «Біяграфія душы» А. С. Пушкіна(па кнізе лірыкі «Нет, увесь я не ўмру…») 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2020)
   У артыкуле прасочваецца «біяграфія душы» А. С. Пушкіна. Дзякуючы намаганням складальніка паэтычнай кнігі В. Спрынчана, беларускі чытач зможа пазнаёміцца з лірыкай рускага паэта ва ўзнаўленнях па-беларуску, адчуць палітычнае, грамадскае, культурнае жыццё стагоддзя, у якое жыў і пісаў А. С. Пушкін, ...

   2024-01-25

  • Вайна на зямлі Афганістана ў асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2014)
   Борсук, Н. М. Вайна на зямлі Афганістана ў асэнсаванні беларускіх пісьменнікаў / Н. М. Борсук // Афганская война (1979-1989): ключевые аспекты современного осмысления : материалы региональной научно-практической конференции. – Брест : БрГТУ, 2014. – С. 8–13. – Библиогр.: с. 13 (8 назв.).

   2019-09-24

  • Вобраз Белай Вежы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2021)
   Борсук, Н. М. Вобраз Белай Вежы ў мастацкім асэнсаванні беларускіх паэтаў / Н. М. Борсук // Реставрация историко-культурных объектов как сохранение наследия Республики Беларусь : сборник статей научно-технического семинара, 29 сентября 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский ...

   2022-05-25

  • “Горад поўны разнагуку”: Брэст у паэтычным успрыманні Надзеі Парчук 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2017)
   Борсук, Н. М. “Горад поўны разнагуку”: Брэст у паэтычным успрыманні Надзеі Парчук / Н. М. Борсук // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: С. Ф. Бут-Гусаім [і інш.]. – Брэст : БрДУ ім. ...

   2024-04-01

  • Духоўна-гуманістычны змест беларускай паэзіі 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2012)
   Борсук, М. М. Духоўна-гуманістычны змест беларускай паэзіі / М. М. Борсук // Христианские ценности и развитие системы образования в Республике Беларусь. – Брест : БрГТУ, 2012. – С. 64–68.

   2019-07-26

  • Канцэпт асобы і грамадства (паводле творчасці М. Пракаповіча) 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2009)
   У артыкуле прадстаўлена творчасць сучаснага паэта М. Пракаповіча як самакаштоўны феномен духоўна-інтэлектуальнага жыцця нацыі і чалавецтва. Праведзены канцэптуальны аналіз паэзіі яскравага прадстаўніка інтэлектуальна-філасофскай плыні ў аспекце актуальнай праблемы ўзаемаадносін асобы і грамадства. ...

   2020-10-14

  • Канцэпт “Дарога” ў творчасці М. Аляхновіча 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2016)
   Борсук, Н. М. Канцэпт “Дарога” ў творчасці М. Аляхновіча / Н. М. Борсук // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: С. Ф. Бут-Гусаім [і інш.]. – Брэст : БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2016. – ...

   2024-03-26

  • "Кожны нібы сам сабою стаў": праблема выбару ва ўмовах небяспекі (па рамане У. Гніламедава "Вайна") 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГУ им. А. С. Пушкина, 2019)
   Борсук, Н. М. "Кожны нібы сам сабою стаў": праблема выбару ва ўмовах небяспекі (па рамане У. Гніламедава "Вайна") / Н. М. Борсук // Коммуникативное пространство и информационное поле в языке и речевой деятельности : сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, Брест, 19 апреля ...

   2024-03-21

  • Лес дзяцінства, абпаленага вайною (па кнізе ўспамінаў непаўналетніх вязняў фашызму “На абпаленых крылах”) 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГУ им. А. С. Пушкина, 2012)
   Борсук, Н. М. Лес дзяцінства, абпаленага вайною (па кнізе ўспамінаў непаўналетніх вязняў фашызму “На абпаленых крылах”) / Н. М. Борсук // Русская литература и методика ее преподавания в современном поликультурном пространстве: автор ― жанр ― стиль : сборник материалов международной научно-практической ...

   2024-03-28

  • Майстар мастацкага перакладу: паэзія Э. Эрб, Р. Бальцара, Х. Лавант ва ўзнаўленні Н. Мацяш 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2012)
   Аб’ектам навуковага даследавання сталі пераклады Н. Мацяш з Э. Эрб, Р. Бальцара, Х. Лавант, прадстаўнікоў філасофскай паэтычнай плыні ў сучаснай нямецкай літаратуры. Глыбокае, зацікаўленае вывучэнне беларускай перакладчыцай культуры і літаратуры Германіі садзейнічала больш поўнаму раскрыццю індывідуальнага ...

   2020-02-22

  • «Між двух берагоў...»: вобраз лірычнага героя ў творчасці паэтаў-эмігрантаў 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2012)
   Борсук, Н. М. «Між двух берагоў...»: вобраз лірычнага героя ў творчасці паэтаў-эмігрантаў / Н. М. Борсук // Образование СССР: ключевые аспекты современного осмысления : материалы круглого стола, посвященного 90-летию со дня образования СССР, Брест, Республика Беларусь, 19 декабря 2012 года / Министерство ...

   2023-07-31

  • Наватарства Уладзіміра Гніламедава ў раскрыцці ваеннай тэмы (па раману "Вайна") 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2020)
   У артыкуле акрэсліваецца ўклад беларускіх пісьменнікаў у распрацоўку тэмы вайны, асэнсоўваецца новы погляд У. Гніламедава на гісторыю акупацыі Заходняй Беларусі, вызначаюцца прычыны звароту пісьменніка да жанру рамана. Краязнаўчы матэрыял, сабраны раманістам, паглыбляе і пашырае веды чытача аб ...

   2020-05-12

  • “Он не отделял себя от белорусов”: літаратурны лёс праваслаўнага свяшчэнніка Плаксіда Янкоўскага 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (БрГТУ, 2020)
   У артыкуле асэнсоўваецца лёс праваслаўнага свяшчэнніка, нашага земляка Плаксіда Янкоўскага ў цеснай сувязі з яго творчасцю. Увага звяртаецца перш-наперш на нарысы, у якіх паказана жыццё продкаў у першай палове ХІХ стагоддзя, узнаўляецца каларыт эпохі, выказваюцца адносіны нарысіста да краязнаўчай ...

   2021-01-06

  • Паэзія В. Шымборскай ва ўзнаўленні Н. Мацяш 

   Борсук, Ніна Мікалаеўна (2009)
   У артыкуле разглядаюцца вершы В. Шымборскай у перакладзе Н. Мацяш, звяртаецца ўвага на творчы падыход беларускай перакладчыцы да тэкстаў польскай паэтэсы, што дазволіла не толькі захаваць змест, але і дух твора, а часам і паглыбіць аўтарскую думку. Аўтар артыкула пераканаўча сцвярджае, што перакладамі ...

   2024-01-19