Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Kresy północno-wschodnie jako przestrzeń polityczna i polikulturowa 

   Chodyniuk, Julia (БрГТУ, 2018)
   W artykule skupia uwagę na problemie interpretacji faktów językowych w warunkach polskobiałorusko- litewskiego wielokulturowego pogranicza, dana ocena i interpretacja zjawisk językowych występujących w obszarach peryferyjnych, w strefach przejściowych i językowo mieszanych, dlatego wymagają szczególnie ...

   2020-04-24

  • Детерминанты современной антропологии поликультурного образования в дошкольных учреждениях Татарстана 

   Габдулхаков, Валерьян Фаритович; Лихачева, Светлана Андреевна (БрГТУ, 2020)
   Цель статьи – показать, что важными детерминантами поликультурного развития детей являются не только факторы наследственности, но и факторы социокультурного, национально-регионального характера, обусловленные этногенезом развития нации, культуры, языка того или иного народа. Доказывается, что к таким ...

   2020-12-29