Search

Show simple item record

dc.contributor.authorЗаіка, Зоя Міхайлаўна
dc.coverage.spatialБрестru_RU
dc.date.accessioned2020-04-29T12:36:54Z
dc.date.available2020-04-29T12:36:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationЗаіка, З. М. Лінгвакультурная кампетэнцыя невытворных прозвішчаў Пагарыння / З. М. Заіка // Брестчина и соседи : сборник научных трудов / Брестский государственный технический университет, Кафедра белорусского и русского языков, Научно-исследовательская лаборатория по социокультурным проблемам Пограничья ; редкол.: Н. Н. Борсук, Т. Н. Рахуба, З. М. Заика ; под общ. ред. М. П. Жигаловой. – Брест : БрГТУ, 2018. – С. 45–48. – Библиогр.: с. 48 (3 назв.).ru_RU
dc.identifier.urihttps://rep.bstu.by/handle/data/5123
dc.descriptionS. M. Saika (Заика Зоя Михайловна). LINGUACULTURAL COMPETENCE NON-DERIVATIVE SURNAMES PAGARINAru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле прадстаўлены лексіка-семантычныя, фанетыка-марфалагічныя адметнасці невытворных прозвішчаў сучасных жыхароў Берасцейшчыны (вёскі Белавуша, Струга, Сямігосцечы, Альшаны Столінскага раёна Брэсцкай вобласці). Прааналізаваны прадуктыўныя дэрывацыйныя тыпы і мадэлі.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГТУru_RU
dc.subjectпрозвішчаўтваральная мадэль (аснова)ru_RU
dc.subjectантрапанімшчная сістэмаru_RU
dc.subjectдэрывацыяru_RU
dc.subjectстаражытнабеларуская спадчынаru_RU
dc.subjectневытворныя прозвішчыru_RU
dc.subjectапелятыўная лексікаru_RU
dc.subjectгутарковыя формы імёнru_RU
dc.subjectпараксітанічны націскru_RU
dc.subjectкананічныя праваслаўныя імёныru_RU
dc.subjectprosela model (base)ru_RU
dc.subjectindrapana systemru_RU
dc.subjectderivatieru_RU
dc.subjectstarazhytnyja heritageru_RU
dc.subjectnewtonia namesru_RU
dc.subjectapelativa vocabularyru_RU
dc.subjectconversational forms of namesru_RU
dc.subjectparakstija depressionru_RU
dc.subjectcanonical Orthodox namesru_RU
dc.titleЛінгвакультурная кампетэнцыя невытворных прозвішчаў Пагарынняru_RU
dc.typeСтатья (Article)ru_RU
dc.identifier.udc811.161.1ru_RU
dc.abstract.alternativeThe article presents phonetic and morphological features of non-derivative surnames of the modern residents of Brest (village belousa, Struga, Samghereti, Olshany Stolin district, Brest region). Productive lexical-semantic types and models are analyzed.ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record