Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCzyzewskij, F.
dc.coverage.spatialБрестru_RU
dc.date.accessioned2020-04-29T12:19:00Z
dc.date.available2020-04-29T12:19:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCzyzewskij, F. Inskrypcje nagrobne na cmentarzach pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego metodologiczne – uwagi / F. Czyzewskij // Брестчина и соседи : сборник научных трудов / Брестский государственный технический университет, Кафедра белорусского и русского языков, Научно-исследовательская лаборатория по социокультурным проблемам Пограничья ; редкол.: Н. Н. Борсук, Т. Н. Рахуба, З. М. Заика ; под общ. ред. М. П. Жигаловой. – Брест : БрГТУ, 2018. – С. 52–60.ru_RU
dc.identifier.urihttps://rep.bstu.by/handle/data/5121
dc.descriptionF. Czyzewskij. THE INSCRIPTIONS ON THE GRAVES IN THE CEMETERIES OF THE POLISHWSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO – METHODOLOGICAL OBSERVATIONSru_RU
dc.description.abstractW artykule zamieszczono również wyniki badań nagrobnych napisów z uwzględnieniem etnicznych, wyznaniowych, ekstralingwistyczny pozycji. Analizowane napisy znalezione na dawnych cmentarzach znajdujących się na granicy Bugu, na wschodnich obszarach Lublina, w jej środkowej części, czyli powiatów Bioalskij, Wlodawskij, Chełmski, w wschodniej części Parcz powiatu, Leszczyńskiego i Кrasnostawskiego, czyli obszaru, który historycznie znajdowała się pod panowaniem Rosji. Analizowane napisy na pomnikach cmentarzy, powstały w końcu XVIII-xix wieku rozpoczął., w większości chrześcijańskich, albo jednoznacznie prawosławnych, lub grekokatolickich, lub mieszanych, czyli częściowo prawosławnych, a częściowo katolickich lub uniatskich.ru_RU
dc.language.isoplru_RU
dc.publisherБрГТУru_RU
dc.subjectcmentarzeru_RU
dc.subjectpogrzebowe napisyru_RU
dc.subjectetnicznyru_RU
dc.subjectkonfesijnyru_RU
dc.subjectekstralingwistycznyru_RU
dc.subjectcemeteriesru_RU
dc.subjectfuneral inscriptionsru_RU
dc.subjectethnicru_RU
dc.subjectconfessionalru_RU
dc.subjectextralinguisticru_RU
dc.titleInskrypcje nagrobne na cmentarzach pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego metodologiczne – uwagiru_RU
dc.typeСтатья (Article)ru_RU
dc.identifier.udc811.161.4ru_RU
dc.abstract.alternativeThe article offers the results of a study of funerary inscriptions with regard to the ethnic, religious, extra-linguistic items. I analyze the inscriptions found on the ancient cemeteries located on the border of the bug, in the Eastern regions of Lublin, in its Central part, that is, the districts of Bialsky, Vlodavsky, helm, Eastern part of the Parchev district, Leshchinsky and Krasnostavsky, i.e. the region that historically was under the power of Russia. The inscriptions on the monuments of cemeteries that appeared at the end of the XVIII-XIX Centuries are analyzed. mainly Christian, or uniquely Orthodox, or Greek-Catholic, or mixed, that is, partially Orthodox, and partially Catholic or Uniate.ru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record