Search

Now showing items 21-24 of 24

  • Лінгвакультурная кампетэнцыя невытворных прозвішчаў Пагарыння 

   Заіка, Зоя Міхайлаўна (БрГТУ, 2018)
   У артыкуле прадстаўлены лексіка-семантычныя, фанетыка-марфалагічныя адметнасці невытворных прозвішчаў сучасных жыхароў Берасцейшчыны (вёскі Белавуша, Струга, Сямігосцечы, Альшаны Столінскага раёна Брэсцкай вобласці). Прааналізаваны прадуктыўныя дэрывацыйныя тыпы і мадэлі.

   2020-04-29

  • Inskrypcje nagrobne na cmentarzach pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego metodologiczne – uwagi 

   Czyzewskij, F. (БрГТУ, 2018)
   W artykule zamieszczono również wyniki badań nagrobnych napisów z uwzględnieniem etnicznych, wyznaniowych, ekstralingwistyczny pozycji. Analizowane napisy znalezione na dawnych cmentarzach znajdujących się na granicy Bugu, na wschodnich obszarach Lublina, w jej środkowej części, czyli powiatów ...

   2020-04-29

  • Гаворка вескі Белая Камянецкага раена: гісторыя і сучаснасць 

   Самуйлік, Яраслаў Рыгоравіч (БрГТУ, 2018)
   У артыкуле разглядаюцца асноўныя фанетычныя, марфалагічныя і лексічныя асаблівасці говара вескі Белая Камянецкага раена. Акрамя таго, адлюстраваны найбольш значныя факты гісторыі дадзенага пункта, якія паўплывалі на фарміраванне мовы яго жыхароў.

   2020-04-29

  • Пашпарт у гісторыі беларусаў 

   Макарэвіч, А. В. (БрГТУ, 2018)
   У дадзеным артыкуле аналізуецца пашпартная сістэма ў Беларусі. Першапачаткова зазначана, што продкі беларусаў выкарыстоўвалі назвы “глейт”, “ліст”, “білет” и др. У пачатку XX стагоддзя пачалі выкарыстоўваць слова “пашпарт”.

   2020-04-29