Search

Now showing items 7-26 of 30

  • Reforma ubezpieczeń społecznych 

   Garbiec, Roman (БПИ, 1999)
   Garbiec, R. Reforma ubezpieczeń społecznych / R. Garbiec // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – С. 53–56.

   2021-07-19

  • Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu 

   Klisinski, Janusz (БПИ, 1999)
   Klisinski, J. Relationship marketing – nowe europejskie tendencje w marketingu / J. Klisinski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – ...

   2021-07-19

  • Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

   Dyjak, Regina (БПИ, 1999)
   Dyjak, R. Rola Jasnej Góry w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu / R. Dyjak // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego 

   Ratman, Krzysztof (БПИ, 1999)
   Ratman, K. Rola segmentacji klientów w wyborze strategii marketyngowej banku komercyjnego // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Sprzedaż osobista jako element promotion-mix 

   Urbańska, Jolanta (БПИ, 1999)
   Urbańska, J. Sprzedaż osobista jako element promotion-mix / J. Urbańska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. – ...

   2021-07-19

  • Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce 

   Suchecka, Jadwiga; Strzelecka, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Suchecka, J. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce / J. Suchecka, A. Strzelecka // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, ...

   2021-07-19

  • Zarządzanie zapasami w firmie a utrzymanie ciągłości sprzedaży 

   Szajt, Marek (БПИ, 1999)
   Szajt, M. Zarządzanie zapasami w firmie a utrzymanie ciągłości sprzedaży / M. Szajt // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19

  • Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu 

   Marcinkiewicz, Cezary; Kowalski, Sławomir (БПИ, 1999)
   Marcinkiewicz, C. Zastosowanie metody portfelowej BCG w ocenie działalności Banku Zachodniego S. A. we Wrocławiu / C. Marcinkiewicz, S. Kowalski // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness 

   Widawska, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Widawska, A. Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness / A. Widawska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” 

   Хутова, Елена Николаевна; Смирнов, Василий (БПИ, 1999)
   Хутова, Е. Анализ насыщения товарного рынка Республики Беларусь продукцией резидентов в СЭЗ “Брест” / Е. Хутова, В. Смирнов // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ...

   2021-07-19

  • Диверсификационная стратегия развития строительного предприятия 

   Якубина, Геннадий (БПИ, 1999)
   Якубина, Г. Диверсификационная стратегия развития строительного предприятия / Г. Якубина // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест ...

   2021-07-19

  • Инновационные риски и трансфер строительных технологий 

   Головач, Эмма Петровна; Проровский, Андрей Геннадьевич; Горелова, Наталья Александровна (БПИ, 1999)
   Головач, Э. Инновационные риски и трансфер строительных технологий / Э. Головач, А. Проровский, Н. Горелова // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. ...

   2021-07-19

  • Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий 

   Проровский, Андрей Геннадьевич (БПИ, 1999)
   Проровский, А. Инностранные инвестиции в экономику Республики Беларусь как один из факторов развития международного трансфера технологий / А. Проровский // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский ...

   2021-07-19

  • Исследование инвестиционных рисков при строительстве пограничных терминалов 

   Головач, Эмма Петровна; Алейник, Юлия Александровна; Рубахова, Екатерина Александровна (БПИ, 1999)
   Головач, Э. Исследование инвестиционных рисков при строительстве пограничных терминалов / Э. Головач, Ю. Алейник, Е. Рубахова // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ...

   2021-07-19

  • Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь 

   Козинец, Максим Тимофеевич (БПИ, 1999)
   Козинец, М. Исследование развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь / М. Козинец // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : ...

   2021-07-19

  • Маркетинговые исследования рынка мороженого в регионе 

   Головач, Эмма Петровна; Кокотова, Екатерина Александровна (БПИ, 1999)
   Головач, Э. Маркетинговые исследования рынка мороженого в регионе / Э. Головач, Е. Кокотова // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – ...

   2021-07-19

  • Некоторые аспекты региональной инвестиционно-строительной деятельности 

   Павлючук, Юрий Николаевич; Павлючук, Валентина Ивановна (БПИ, 1999)
   Павлючук, Ю. Некоторые аспекты региональной инвестиционно-строительной деятельности / Ю. Павлючук, В. Павлючук // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. ...

   2021-07-19

  • Оценка конкурентоспособности строительной продукции 

   Надеина, Надежда Григорьевна (БПИ, 1999)
   Надеина, Н. Оценка конкурентоспособности строительной продукции / Н. Надеина // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. – Брест : БПИ, 1999. ...

   2021-07-19

  • Стимулирование инновационной деятельности путем организации международных выставок и презентаций 

   Харитонович, Андрей (БПИ, 1999)
   Харитонович, А. Стимулирование инновационной деятельности путем организации международных выставок и презентаций / А. Харитонович // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19

  • Трансгранічныя аспекты стварэння экалагічнага калідору paкі Заходні Буг 

   Валасюк, Святаслаў (БПИ, 1999)
   Валасюк, С. Трансгранічныя аспекты стварэння экалагічнага калідору paкі Заходні Буг / С. Валасюк // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический институт ; под ред. А. И. Рубахова. ...

   2021-07-19