Search

Now showing items 1-4 of 4

  • Metody oceny jakości usługi jako czynnika wpływającego na klienta 

   Widawska, Agnieszka; Kowalski, Sławomir (БрГТУ, 2000)
   В реферате поднят вопрос о качестве обслуживания как определителя уровня удовлетворения запросов клиента. На основе литературных примеров доказывается тезис о его влиянии на удовлетворение клиента и на его лояльность по отношению к обслуживающей фирме. Уровень качества услуг особенно важен для малых ...

   2021-11-17

  • Sportowy marketing partnerski 

   Widawska, Agnieszka (БрГТУ, 2000)
   Widawska, A. Sportowy marketing partnerski / A. Widawska // Управление международным маркетингом на малых и средних предприятиях = Zarządzanie marketingiem międzynarodowym w przedsiębiorstwach małych i średnich : материалы международной научно-практической конференции, Брест, 5–9 июля 2000 года : в 2 ...

   2024-02-09

  • Znaczenie czasu wolnego na przykładzie wybranych firm usługowych 

   Sowier, Izabella; Widawska, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Sowier, I. Znaczenie czasu wolnego na przykładzie wybranych firm usługowych / I. Sowier, A. Widawska // Трансграничное сотрудничество = Трансгранічнае супрацоўніцтва = Współpraca transgraniczna = Crossborder cooperation : материалы международной научно-практической конференции, Брест, 15–16 сентября ...

   2021-08-10

  • Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness 

   Widawska, Agnieszka (БПИ, 1999)
   Widawska, A. Znaczenie zindywidualizowanego podejścia do klienta w działalności usługowej na przykładzie klubów fitness / A. Widawska // Международные экономические отношения. Менеджмент. Маркетинг : межвузовский сборник научных трудов / Брестский политехнический институт, Ченстоховский политехнический ...

   2021-07-19