Search

Now showing items 1-9 of 9

  • Akcja opieki międzyszkolnej 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2005)
   Smolarczyk, A. Akcja opieki międzyszkolnej / A. Smolarczyk // Славянские страны в условиях системной трансформации и европейской интеграции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; ...

   2022-10-18

  • Edukacyjna i kulturalna działalność świetlic w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2012)
   Smolarczyk, A. Edukacyjna i kulturalna działalność świetlic w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, ...

   2023-04-04

  • Kursy wieczorowe dla dorosłych w Województwie Poleskim w latach 1919–1939 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2013)
   Smolarczyk, A. Kursy wieczorowe dla dorosłych w Województwie Poleskim w latach 1919–1939 / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный ...

   2023-04-13

  • Podstawy prawne i organizacyjne publicznego szkolnictwa powszechnego w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2009)
   Smolarczyk, A. Podstawy prawne i organizacyjne publicznego szkolnictwa powszechnego w dwodziestoleciu międzywojennym / Andrzej Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство ...

   2023-05-25

  • Przestrzeń geograficzna i krajobrazy kresowe we wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy Józefa Ignacego Kraszewskiego 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2011)
   Smolarczyk, A. Przestrzeń geograficzna i krajobrazy kresowe we wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy Józefa Ignacego Kraszewskiego / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-04-28

  • Szkolnictwo w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (8 Luty 1919 r.–9 Września 1920 r.) 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2008)
   Smolarczyk, A. Szkolnictwo w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (8 Luty 1919 r.–9 Września 1920 r.) / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-03-06

  • Zespoły teatralne i chóry jako formy pracy oświaty pozaszkolnej w województwie Poleskim w okresie międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2015)
   Smolarczyk, A. Zespoły teatralne i chóry jako formy pracy oświaty pozaszkolnej w województwie Poleskim w okresie międzywojennym / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: инновации и традиции : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики ...

   2023-04-18

  • Życie polityczne mniejszości rosyjskiej w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2010)
   Smolarczyk, A. Życie polityczne mniejszości rosyjskiej w województwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym / A. Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования ...

   2023-03-23

  • Żydowskie organizacje polityczne działające w wojewodztwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym 

   Smolarczyk, Andrzej (БрГТУ, 2007)
   Smolarczyk, Andrzej. Żydowskie organizacje polityczne działające w wojewodztwie Poleskim w dwudziestoleciu międzywojennym / Andrzej Smolarczyk // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство ...

   2022-11-19