Search

Now showing items 1-13 of 13

  • Аб'яднанне Нямеччыны i нацыянальныя інтарэсы Беларусі 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БПИ, 1996)
   Стралец, М. В. Аб'яднанне Нямеччыны i нацыянальныя інтарэсы Беларусі / М. В. Стралец // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. ...

   2021-06-07

  • Анатомiя пераломнага этапа ў гісторыі германскага пытання 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрГТУ, 2005)
   Стралец, М. В. Анатомiя пераломнага этапа ў гісторыі германскага пытання / М. В. Стралец // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2005. – № 6. – С. 138–139.

   2021-04-13

  • З гісторыі беларуска-нямецкіх сувязаў у XVI–XVIII стст. 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч; Коршак, Міхаіл Антонавіч (БПИ, 2000)
   Стралец, М. В. З гісторыі беларуска-нямецкіх сувязаў у XVI–XVIII стст. / М. В. Стралец, М. А. Коршак // Исторические, социокультурные и экономические аспекты воссоединения белорусского народа : материалы межвузовской научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, посвященной ...

   2021-08-05

  • Кніга грамадзянскага пачуцця 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч; Паталкоў, Юрый Васільевіч (БрГТУ, 2005)
   Стралец, М. В. Кніга грамадзянскага пачуцця / М. В. Стралец, Ю. В. Паталкоў // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2005. – № 6. – С. 137–138.

   2021-04-13

  • Метадычныя рэкамендацыi i тэматыка кантрольных работ па беларусазнаўству для студэнтаў-завочнiкаў 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч; Кавалева, Наталля Мікалаеўна; Баюра, Аляксандр Мікалаевіч (БПІ, 1998)
   Метадычныя рэкамендацыі напісаны у адпаведнасці з праграмай курсу "Беларусазнаўства" і прызначаны для студэнтаў-завочнікаў. Яны уключаюць агульныя метаычныя парады студэнтам па напісанні кантрольных работ і асноўныя патрабаванні, прад'яўляемыя да іх, тэмы работ і рэкамендаваную літаратуру.

   2022-05-13

  • Метадычныя рэкамендацыi i тэматыка кантрольных работ па гісторыі Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый) для студэнтаў-завочнiкаў 

   Кавалёва, Наталля Мікалаеўна; Малыхіна, Людміла Юр’еўна; Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрДТУ, 2001)
   Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка кантрольных работ складзены ў адпаведнасці з праграмай курсу "Гісторыя Беларусі" (зацверджан: Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 24.01.2000 г.). Выданне ўключае агульныя метадычныя парады студэнтам на напісанні кантрольных работ і асноўныя патрабаванні, ...

   2022-05-13

  • Метадычныя рэкамендацыі да кантрольных работ па дысцыпліне "Гісторыя Беларусі. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа" для студэнтаў завочнай формы навучання 

   Баюра, Аляксандр Мікалаевіч; Кавалёва, Наталля Мікалаеўна; Малыхіна, Людміла Юр’еўна; Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрДТУ, 2006)
   Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка кантрольных работ для студэнтаў завочнага навучання складзены ў адпаведнасці з праграмамі курсаў "Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый) і "Вялікая Айчынная Вайна савецкага народа", зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Выданне ...

   2022-06-02

  • Польшча пад уладаю камуністаў: некаторыя аспекты сучаснага асэнсавання 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрГТУ, 2006)
   Стралец, М. В. Польшча пад уладаю камуністаў: некаторыя аспекты сучаснага асэнсавання / М. В. Стралец // Системная трансформация общества: исторический опыт и современность : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный ...

   2022-11-04

  • Рэспубліка Беларусь як суб'ект міжнародных культурных адносін: арганізацыйна-прававы, канцэптуальны, практычны аспекты 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрГТУ, 2009)
   Стралец, М. В. Рэспубліка Беларусь як суб'ект міжнародных культурных адносін: арганізацыйна-прававы, канцэптуальны, практычны аспекты / М. В. Стралец // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук / ...

   2023-05-24

  • Сацыяльна-эканамічны аспект сістэмнай трансфармацыі ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы: сутнасць, асноўныя напрамкі, наступствы 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрГТУ, 2007)
   Стралец, М. В. Сацыяльна-эканамічны аспект сістэмнай трансфармацыі ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы: сутнасць, асноўныя напрамкі, наступствы / М. В. Стралец // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы : сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных ...

   2022-11-22

  • Святлана Валянцінаўна Марозава: партрэт навукоўцы і педагога 

   Коршак, Міхаіл Антонавіч; Стралец, Міхаіл Васільевіч (БрГТУ, 2010)
   В статье впервые в белорусистике дан комплексный анализ жизни и деятельности известного отечественного учёного, педагога, общественного деятеля Светланы Валентиновны Морозовой. Авторы показывают её вклад в освоение проблемного комплекса, связанного с историей униатской церкви, причастность профессора ...

   2020-07-21

  • Снапкоўскі У. Е. як заснавальнік новага кірунку ў беларускай гістарычнай навуцы 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БНТУ, 2019)
   Стралец, М. В. Снапкоўскі У. Е. як заснавальнік новага кірунку ў беларускай гістарычнай навуцы / М. В. Стралец // Советский этап в истории Беларуси : сборник научных статей участников Республиканской научно-теоретической конференции, Минск, 5 декабря 2019 г. / Министерство образования Республики ...

   2024-02-05

  • Удзел БССР у ажыцяўленні палітыкі СССР на германскім напрамку (1922–1991 гг.) 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч (БПИ, 2000)
   Стралец, М. В. Удзел БССР у ажыцяўленні палітыкі СССР на германскім напрамку (1922–1991 гг.) / М. В. Стралец // Исторические, социокультурные и экономические аспекты воссоединения белорусского народа : материалы межвузовской научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов, ...

   2021-08-05