Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Беларускія татары ў гады палітычных рэпрэсій 30-х гадоў ХХ ст. у БССР 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2012)
   Дадзены артыкул прысвечаны рэпрэсіўнай палітыцы савецкай улады ў 30-я гады ХХ ст. у дачыненні да татарскага насельніцтва краіны. Аўтар прыводзіць звесткі аб абвінавачваннях у антысавецкай дзейнасці і пакараннях выдатных грамадскіх і ваенных дзеячаў з ліку татарскай супольнасці, такіх як Алі Варановіч, ...

   2020-02-19

  • Беларускія татары ў Першай сусветнай вайне 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2014)
   Дадзены артыкул прысвечаны ўдзелу прадстаўнікоў татарскага насельніцтва з беларускіх зямель у Першай сусветнай вайне ў складзе царскай арміі. У артыкуле аўтар падрабязнай спыняецца на ваеннай дзейнасці генералаў з ліку беларускіх татараў, змяшчае некаторыя iх біяграфічныя дадзеныя, аналізуе палітычныя ...

   2020-07-08

  • Вопыт рэлігійнай адукацыі татара-мусульманскага насельніцтва Беларусі 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2012)
   Грыбава, С. У. Вопыт рэлігійнай адукацыі татара-мусульманскага насельніцтва Беларусі / С. У. Грыбава // Христианские ценности и развитие системы образования в Республике Беларусь. – Брест : БрГТУ, 2012. – С. 48-52.

   2019-07-26

  • Дзейнасць Эдыгея Шынкевіча як прадстаўніка нацыяналістычных татарскіх колаў Крыма напярэдадні і ў гады Другой сусветнай вайны 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2019)
   Данная статья посвящена деятельности лидера националистических кругов Крыма Эдыгея Шинкевича накануне и в годы Второй мировой войны. Автор отмечает влияние польской политики Прометеизма в межвоенный период на формирование националистических взглядов в среде польско-литовких татар. В статье автор ...

   2020-03-25

  • Татарын Сцяпан Хусейнавіч Александровіч як прадстаўнік беларускай культуры 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2020)
   Статья посвящена жизненному и творческому пути Степана Хусейновича Александровича (1921–1986), который, будучи представителем национальной группы местных татар, много сделал для развития белорусской культуры как писатель, критик, литературовед, краевед. В ходе своей деятельности доктор филологических ...

   2020-12-12

  • Уклад татарска-мусульманскага насельніцтва Беларусі ў перамогу над ворагам падчас Другой сусветнай вайны 

   Грыбава, Святлана Уладзіміраўна (БрГТУ, 2013)
   Дадзены артыкул прысвечаны антыфашысцкай барацьбе беларускіх татараў у часы Другой сусветнай вайны. Аўтар на падставе архіўных дадзеных прадстаўляе звесткі аб колькасным удзеле татарскага насельніцтва ў партызанскіх фарміраваннях. Прыводзіць прыклады адданай барацьбы беларускіх татараў у падпольным ...

   2019-11-25