Search

Now showing items 1-1 of 1

  • Wpływ zmian klimatu na reżim hydrologiczny małych rzek Polesia na przykładzie rzeki Jasielda 

   Kirvel, Ivan; Volchek, Aleksander; Parfomuk, Sergiey (Akademia Pomorska, 2016)
   Na podstawie metodyki hydrologiczno-klimatycznych obliczeń opracowano pro-gram, który daje możliwość modelowania bilansu wodnego małych rzek Polesia Białoruskiego. Zawiera on w sobie obszerne informacje o elementach bilansu wodnego badanych rzek i może uwzględniać główne charakterystyki fizycznogeograficzne ...

   2020-06-11