Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Bezpieczeństwo ekologiczne procesów nwestyczyjno-budowlanych w Republice Białoruś 

   Kisel, Alena (Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2019)
   W procesie tworzenia nieruchomości nieunikniony jest negatywny wpływ na środowisko. Wpływ ten jest nierownómierny i wymaga zastosowania przepisów prawnych i analizy iyzyka w obszarze bezpieczeństwa środowiska. Można to osiągnąć dzieki wprowadzeniu zarzqdzania ekologicznego.

   2020-09-24

  • Wariantowe projektowanie konstrukcji i struktur budowlanych zgodnie z metodą SIMPLEX 

   Черноиван, Анна Вячеславовна; Тимошук, Наталья Александровна (Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2019)
   W artykule omówiono metody ekonomicznego uzasadnienia przy wyborze najlepszej opcji konstruktywnego rozwiązania budynku, a także jedno z podejść z wykorzystaniem metody simpleks, która pozwala nie uwzględniać wskaźników kosztowych konstruktywnych rozwiązań rozważanych opcji projektowych.

   2020-09-24

  • Локальная устойчивость плоских многогранников сетчатых куполов 

   Драган, Вячеслав Игнатьевич; Глушко, Константин Константинович (Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., 2016)
   Драган, В. И. Локальная устойчивость плоских многогранников сетчатых куполов / В. И. Драган, К. К. Глушко // Modern Engineering. – 2016. – № 1. – С. 82–93. – Библиогр.: с. 92–93 (11 назв.).

   2020-04-24