Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Badanie poprawności merytorycznej kart gwarancyjnych wystawionych w Polsce przez firmy krajowe i zagraniczne 

   Salamon, Szymon; Grabowski, Cyprian (БрГТУ, 2000)
   Гарантийная карта является документом, выполняющим множество функций во взаимоотношениях покупателя и производителя, правильное развитие которых зависти от степени грамотности ее составления, требуемой положениями Гражданского Кодекса. Исследования полноты соответствия гарантийных карт выполнены для ...

   2021-11-17

  • Gwarancja elementem walki konkurencyjnej i marketingu międzynarodowych firm samochodowych na rynku w Polsce 

   Salamon, Szymon; Onysyk, Paweł (БрГТУ, 2000)
   Гарантия – это юридический инструмент, целью которого является уравнивание риска приобретения потребителем продукта с изъяном с одной стороны, и продажи производителем бракованного продукта, с другой стороны. И потребитель, и производитель продукта несут при этом убытки. Данная работа представляет ...

   2021-11-17

  • Jakość Obsługi Gwarancyjnej Firm Międzynarodowych w Zakresie Elektronarzędzi 

   Salamon, Szymon; Dyner, Marcin, (БрГТУ, 2002)
   Gwarancja jest szczególnym zastrzeżeniem w umowie sprzedaży dotyczącym odpowiedzialności sprzedawcy w stosunku do kupującego za ukryte wady fizyczne towaru. Gwarancja zobowiązuje do usunięcia wad lub dostarczenia towaru wolnego od wad wyłącznie w terminie, na jaki została udzielona. Kupującemu nie ...

   2024-05-15