Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Analiza naprężeń i przemieszczeń przegrody trójwarstwowej 

   Rajczyk, Marlena; Kalinowski, Jarosław (БрГТУ, 2004)
   Rajczyk, M. Analiza naprężeń i przemieszczeń przegrody trójwarstwowej / M. Rajczyk, J. Kalinowski // Перспективы развития новых технологий в строительстве и подготовке инженерных кадров Республики Беларусь : материалы XI Международного научно-методического межвузовского семинара, Брест, 25–27 ноября ...

   2021-12-03

  • Wady lechnolgiczne zewnętrznych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i kierunki ich eliminacji - przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych 

   Rajczyk, Marlena; Rajczyk, Jarosław (БПИ, 1996)
   Rajczyk, M. Wady lechnolgiczne zewnętrznych ścian osłonowych w budownictwie mieszkaniowym i kierunki ich eliminacji - przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych / M. Rajczyk, J. Rajczyk // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / ...

   2021-06-14