Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Spatial and economic development of regions-movement in one direction 

   Kuhan, S. F.; Radchuk, A. P. (КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Політехніка, 2020)
   Kuhan, S. F. Spatial and economic development of regions-movement in one direction / S. F. Kuhan, A. P. Radchuk // Мiжнародне науково-технiчне спiвробiтництво: принципи, механiзми, ефективнiсть : збiрник наукових праць XVI (XXVIII) Мiжнароднай науково-практичної конференції, Київ, 12-1З березня 2020 ...

   2020-05-19

  • Spatial and economic development of regions-movement in one direction 

   Kuhan, S. F.; Radchuk, A. P. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020)
   Kuhan, S. F. Spatial and economic development of regions-movement in one direction / S. F. Kuhan, A. P. Radchuk // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : зб. наук. пр. XVI (XXVIII) Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 березня 2020 р. / Національний технічний ...

   2020-09-08