Search

Now showing items 1-3 of 3

  • Метадычныя рэкамендацыi i тэматыка кантрольных работ па беларусазнаўству для студэнтаў-завочнiкаў 

   Стралец, Міхаіл Васільевіч; Кавалева, Наталля Мікалаеўна; Баюра, Аляксандр Мікалаевіч (БПІ, 1998)
   Метадычныя рэкамендацыі напісаны у адпаведнасці з праграмай курсу "Беларусазнаўства" і прызначаны для студэнтаў-завочнікаў. Яны уключаюць агульныя метаычныя парады студэнтам па напісанні кантрольных работ і асноўныя патрабаванні, прад'яўляемыя да іх, тэмы работ і рэкамендаваную літаратуру.

   2022-05-13

  • Метадычныя рэкамендацыі па вывучэнню дысцыпліны "Гісторыя Беларусі" (для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў) 

   Кавалева, Наталля Мікалаеўна (БрГТУ, 2016)
   Выданне адпавядае вучэбнай праграме (рабочы варыянт) па абавязковым модулі “Гісторыя” (Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветых цывілізацый ), складзенай Кавалевай Н.М., канд. гіст. навук, дацэнтам, прафесарам кафедры гуманітарных навук (зацверджана Саветам універсітэта 07.07.2015 г., рэгістрацыйны № ...

   2022-09-29

  • Моўная праблема ў Беларусі пасля рэферэндуму 

   Кавалева, Наталля Мікалаеўна (БПИ, 1996)
   Кавалева, Н. М. Моўная праблема ў Беларусі пасля рэферэндуму / Н. М. Кавалева // Материалы научно-технической конференции, посвященной 30-летию института : [тезисы докладов] : в 3 частях / Министерство образования и науки Республики Беларусь, Брестский политехнический институт ; редкол.: П. П. Строкач ...

   2021-06-07